Gieraniony - to wieś w Iwiejskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Gieraniony pojawia się kościół Świętego Nikołaja. Ta stara kamienna świątynia została zbudowana w gotyckim stylu w 1529 roku. Do słowa, na tabliczce rozmieszczonej na fasadzie kościoła błędnie wskazane, że został zbudowany w 1519 roku. Za swoją wielowiekową historię kościół na wsi Gieraniony niejeden raz przebudowywał się i naprawiał się. Jedna z największych przebudów świątyni wytwarzała się z 1771 po 1779 lata, i została związana z tym, co na środku 18-go wieku kościół na wsi Gieraniony silnie ucierpiał wskutek potężnego pożaru.

Gieraniony

Wtedy świątynia nabyła linie późnego baroku. W 1859 roku do kościoła na wsi Gieraniony byli dobudowanymi bocznymi zakrystiami, a w 1883 roku także był dobudowaną kruchtą i przebudowywaną główną fasadą. W przebiegu tych przebudów świątynia nabyła określone linie klasycyzmu. Tym nie mniej, mimo licznych prac budowlanych przeprowadzających się w kościele na wsi Gieraniony, w podstawie budynku tej świątyni jak dawniej zostaje budowa początku 16-go wieku lecz sama świątynia zachowała ducha dawnych czasów, którego doskonale czuje się szczególnie we wnętrzu świątyni.

Gieraniony

Kościół na wsi Gieraniony na bieżącą chwilę znajduje się w znakomitej kondycji i otwarty dla wierzących i turystów. Obok z kościołem zachowała się dzwonnica 19-go wieku. Terytorium naokoło świątyni okrążone kamiennym ogrodzeniem, główne wejście ozdabia brama. Ogrodzenie i brama, tak samo jak i dzwonnica, zostali wzniesieni w 19-ym wieku. Wiek kościoła na wsi Gieraniony liczy już koło 500 lat dlatego dana świątynia staje się bardzo wartościowym architektonicznym i historycznym pomnikiem a także ważną osobliwością Białorusi.

Gieraniony

Gieraniony

Naprzeciw kościoła na wsi Gieraniony jest wzgórze, otoczone przez wały i gęsto zarosnąć roślinnością. Dane wzgórze, i jeszcze kilka niedużych fragmentów ścian, rozmieszczonych na nim, to wszystko, co zostało od zamka, który został zbudowany na wsi Gieraniony w końcu 15-go wieku. Zamek ten był otoczony dwoma rowami z wodą i wałem wysokością 10 metrów i szerokością 15 metrów, wzmocniony od strony wewnętrznej kamienną ścianą. Przejść w zamek można było tylko przez most podnoszący. No lecz sam zamek na wsi Gieraniony był kwadratowy w planie i rozmieszczał się na wysokim fundamencie. Długość jego kamiennych ścian zestawiała 27 metrów, grubość osiągała 2 metry. Po kątach zamka wznosili się cztery cylindryczne wieże średnicą 8 metrów.

Gieraniony

Ściśle do jednej ze ścian zamka na wsi Gieraniony był dobudowany piętrowy kamienny dom, wzniesiony w końcu 16-go wieku zamiast drewnianego. Zamek został zburzony na środku 17-go stulecia. Długi czas stał w opustoszeniu i walił się. A w 19-ym wieku, zamek do reszty został rozebrany na materiał budowlany. We wsi Gieraniony w 19-ym wieku istniało gospodarstwo. Do naszych dni od tego gospodarstwa zachowało się nieco niezbyt godnych uwagi gospodarczych budów, które, sądząc po wszystkim zostali wzniesieni z wykorzystaniem tego kamienia, który był otrzymywany przy rozbieraniu średniowiecznego zamka.

Gieraniony

 

Szkice Napoleona Ordy, Gieraniony:

Szkice Napoleona Ordy, Gieraniony