Żemłosław - to wieś w Iwiejskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Wieś Żemłosław rozmieszczona w przygranicznej strefie. Podstawową osobliwością wsi Żemłosław pojawia się pałacowo-parkowy kompleks, wzniesiony tu na środku 19-go wieku. Pałacowo-parkowy zespół na wsi Żemłosław staje się ważną białoruską osobliwością, zabytkami architektury i kulturalno-historyczną wartością. Centralny budynek kompleksu - to jeden z najpiękniejszych pałaców na terytoria współczesnej Białorusi. Dany pałac zbudowany w stylu klasycznym na obraz i podobieństwo Łazienkowskiego pałacu królewskiego w Warszawie. Pałac na wsi Żemłosław powstawał wystarczająco długo, w ciągu kilku dziesięcioleci i został zakończony w 1877 roku. Pałac bardzo malowniczo rozlokowany na wysokim brzegu zbiornika wodnego.

Żemłosław

Funkcjonalne przeznaczanie pałacu na wsi Żemłosław często zamieniało się. Początkowo został zbudowany jak rezydencja szlacheckiej rodziny. W czasie Pierwszej Wojny Światowej tu funkcjonował sanatorium dla rannych niemieckich żołnierzy i oficerów. Był organizowany w 1915 roku, kiedy wieś Żemłosław znajdowała się pod niemiecką okupacją. Po różnym wiadomościom, albo jeszcze w końcu 19-go wieku, albo naraz po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, albo tylko w 1930 roku, ale jednak majątek został przekazany do Uniwersytetu w Wilnie jako baza naukowa i praktyczna. Pałac na wsi Żemłosław szczęśliwie przeżył obie wojny światowe.

Żemłosław

W czasy radzieckie w pałacu kładło się rządzenie miejscowego przedsiębiorstwa rolnego, miejscowe organy wykonawczej władzy, klub, biblioteka i nawet urząd pocztowy. Pałac na wsi Żemłosław stanie puste od 2006 roku. Podstawowa strata budynkowi zadał pożar, który odbył się w pałacu w 2012 roku. Teraz budynek znajduje się w awaryjnym stanie i w całości zamknięty dla odwiedzin. Tym nie mniej, stan pałacu na wsi Żemłosław jeszcze wystarczająco mocny. Są plany po całkowitej konserwacji pałacu i po rozmieszczaniu tu hotelu i restauracji. Planuje się zamienić to miejsce na popularny turystyczny obiekt. Do żalu z powodu, na razie realizacja tych planów nie startowała.

Żemłosław

Żemłosław

Kiedyś pałac na wsi Żemłosław był otoczony przez piękny park krajobrazowy ze sztucznym zbiornikiem wodnym, utworzonym na miejscowej rzeczce za pomocą tamy. Park został założony w 1883 roku. Do pałacowo-parkowego kompleksu na wsi Żemłosław odnosiło się mnóstwo gospodarczych i innych drugorzędnych budów. Na daną chwilę park prawie nie zachował się, a oto zbiorniki wodne i większość drugorzędnych i gospodarczych budów przetrwały do naszych czasów. Do dziś można zobaczyć mnóstwo budynków, wchodzących wcześniej w pałacowo-parkowy zespół na wsi Żemłosław.

Żemłosław

Na przykład: dwa bocznych korpusu, zbudowanych w 1828 roku (jeden z nich został później przebudowany); spichlerz i lodownia, także zbudowane w 1828 roku; ogromny sklep z alkoholem i destylarnia, zbudowane tu w 1885 roku; mnóstwo innych gospodarczych urządzeń, zbudowanych w końcu 19-go wieku. Boczne korpusu, spichlerz i lodownia, także, jak i pałac, potrzebują konserwacji a na razie znajdują się w zaniedbanym, jednak jeszcze nader mocnym stanie. Destylarnia i liczny inne gospodarcze budowy dzisiaj jak dawniej są wykorzystywane miejscowym przedsięwzięciem w gospodarczych celach i znajdują się w odpowiednim stanie. Pewne drugorzędne budynki, które wcześniej odnosiły się do pałacowo-parkowego zespołu na wsi Żemłosław na dzisiejszy dzień są wykorzystywani pod siedziby ludzkie.

Żemłosław

Żemłosław

Żemłosław

Żemłosław

Żemłosław

Także do pałacowo-parkowego zespołu na wsi Żemłosław odnosi się nieduża przydrożna kaplica z rzeźbą Panny Marii, którą była zbudowana w 1883 roku przy zakładce parku. Ta rzeźba zamyka centralną parkową aleję od strony przeciwnej do pałacu. Niedaleko od tej przydrożnej kaplicy i pałacu w 2000 roku także została zbudowana pełnowartościowa katolicka kaplica Króla Chrystusa.

Żemłosław

Żemłosław

Niedaleko od pałacu na wsi Żemłosław także jest niedużą działającą elektrownią wodną, zbudowaną w 1951 rokowi na miejscowej rzeczce, zamiast starej tamy. W jakości zbiornika wodnego występuje ten sam zbiornik wodny, który otacza pałacowo-parkowy kompleks. Ten sztuczny zbiornik wodny, nieco został poszerzony, poziom wody w nim został podniesiony, a strefa zatopienia powiększona dla potrzeb elektrowni wodnej. Tak więc, te miejsca stali się jeszcze bardziej malowniczymi. Podprowadzając sumę, rzec można, co nawet w bieżącym stanie pałacowo-parkowy zespół na wsi Żemłosław staje się bardzo ciekawą osobliwością Białorusi i doskonałym turystycznym kierunkiem dla podróżnych po Białorusi. A w perspektywie to miejsce może stać się turystyczna perłą całej Białorusi.

Żemłosław

Żemłosław

Żemłosław

 

Szkice Napoleona Ordy, Żemłosław:

Jak widoczne, pałac na wsi Żemłosław, chociaż znajduje się w niezbyt dobrym stanie, ale prawie nie zmienił się od czasu, gdy go namalował wielki białoruski artysta a odbyło się to, sądząc po wszystkim, jeszcze na kończącym etapie budowy pałacu. Widocznie o tej porze jeszcze trwali pracy po wykończeniu wnętrz pałacu na wsi Żemłosław, a także nad zagospodarowaniem terenu.

Szkice Napoleona Ordy, Żemłosław