Turzec - to duża wieś w Korelickim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją oraz podstawową osobliwością wioski Turzec jest cerkiew Opieki Najświętszej Bogurodzicy. Ta niezwykła świątynia została zbudowana z kamienia naturalnego od 1886 do 1888 roku, jest wykonana w stylu retrospektywno-rosyjskim. Cerkiew w wiosce Turzec jest malowniczo położona na wzgórzu w centrum osady. Dzięki temu świątynia jest widoczna z daleka. Cerkiew we wsi Turzec nigdy nie została znacząco przebudowana, w wyniku czego świątynia przetrwała do naszych czasów w oryginalnej formie. Teren wokół cerkwi otoczony jest starym kamiennym płotem. Główne wejście do terenu świątyni zdobi brama wykonana z kamienia naturalnego w drugiej połowie XIX wieku.

Turzec

Cerkiew Opieki Najświętszej Bogurodzicy w wiosce Turzec bezpiecznie przeszedła przez obie wojny światowe. Świątynia ta zawsze działała, także w czasach radzieckich. Dzięki temu zachował się tu oryginalny starożytny ikonostas i inne elementy wystroju świątyni. Ponadto w drugiej połowie XX wieku, kiedy większość cerkwi w powiecie została zamknięta, do świątyni w wiosce Turzec przeniesiono pewne wartości kulturowe, religijne i materialne z zamkniętych cerkwi. Dlatego dzisiaj w cerkwi Opieki Najświętszej Bogurodzicy w wiosce Turzec przechowywanych jest wiele starożytnych ikon z XVIII i XIX wieku. Obecnie cerkiew jest w doskonałym stanie i nadal funkcjonuje zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Turzec

Cerkiew Opieki Najświętszej Bogurodzicy we wsi Turzec jest zabytkiem architektury z XIX wieku, wartością historyczną i kulturową oraz ważną atrakcją Białorusi. Ciekawym epizodem w historii cerkwi jest fakt, że to tutaj w 1909 roku Janka Maur, słynny białoruski pisarz, tłumacz i dramatopisarz, przyjął ślub kościelny. Oprócz świątyni, w wiosce Turzec jest kilka małych atrakcji, mówimy o niektórych budynkach, które można przypisać do zwykłego historycznego zabytkowego zabudowania. Ponadto istnieje kilka zabytków poświęconych wydarzeniom obu wojen światowych. Warto również wspomnieć, że wieś Turzec to wieś z rozwiniętą infrastrukturą, istnieje kilka sklepów o różnych profilach, banki, urzędy pocztowe i inne obiekty.

Turzec

Turzec

Turzec

Turzec