Możejków (dawniej Mały Możejków) - to duża wieś w Lidzkim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością oraz główną atrakcją wsi Możejków jest zespół dworski. Kompleks dworski obejmuje niewielki pałac centralny, zbudowany w 1880 roku w stylu późnego klasycyzmu, oraz kilka innych budynków mieszkalnych i gospodarczych, wzniesionych również w XIX wieku. Wszystkie budynki związane z dworem w wiosce Możejków są geograficznie bardzo zwarte, są bardzo blisko siebie, tworząc i formując bardzo piękny zespół architektoniczny. Właśnie dom dworu, który jest centralnym budynkiem kompleksu dworskiego we wsi Możejków, to niewielki parterowy prostokątny w planie pałac. Główną dekoracją dworku jest portyk z czterema kolumnami.

Możejków

Pałac i inne budynki, które składają się na dworski kompleks we wsi Możejków, są doskonale odrestaurowane z zewnątrz i są obecnie wykorzystywane jako budynki administracyjne przez lokalne władze i przedsiębiorstwa. Również biblioteka znajduje się w kilku pokojach centralnego pałacu. Z tego samego powodu dekoracja i układ dworu we wsi Możejków całkowicie straciły swój historyczny wygląd. Wcześniej na osiedlu istniał również mały park. Park ten został prawie całkowicie utracony w latach 80-ch XX wieku, kiedy trwały prace mające na celu przywrócenie dworu i innych budynków, a także dostosowanie całego zespołu dworskiego we wsi Możejków do nowych funkcji. Do tej pory niewiele zachowało się z tego parku, ale wciąż jest kilka ławek w cieniu drzew. W związku z tym turyści i podróżni nadal znajdą miejsce do siedzenia, relaksu i odpoczynku. Zespół dworski we wsi Możejków jest zabytkiem architektury XIX wieku, wartością historyczną i kulturową oraz interesującą atrakcją turystyczną Białorusi.

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków

Możejków