Ławryszewo - to wieś w Nowogródzkim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Ławryszewo pojawia się działająca cerkiew prawosławna Zaśnięcia Przenajświętszej Matki Boskiej. Dana drewniana świątynia została zbudowana na wsi Ławryszewo w drugiej połowie 18-go wieku. Ścisła data budowy jest nieznana. Zgodnie najbardziej rozpowszechnionej wersji świątynia została wzniesiona w 1775 rokowi, po innym wersjom świątynia mogła zostać zbudowana w 1756, 1768 albo w 1798 latach. W drugiej połowie 18-go - początku 19-go wieków dana świątynia była klasztorną w składzie Ławryszewskiego klasztoru (na tę chwilę unickiego i rozmieszczonego na wsi Ławryszewo). Po znoszeniu klasztoru w 1836 roku świątynia była przekształcona w prawosławną parafialną. W takim statusie ona funkcjonuje i w nasz czas. Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Matki Boskiej na wsi Ławryszewo dobrze zachowała się i na dzisiejszy dzień staje się ważnym pomnikiem kultury, historii i architektury, a także ciekawą osobliwością Białorusi.

Ławryszewo

Ławryszewo

Trzeba też zaznaczyć, że wspomniany Ławryszewski klasztor został odrodzony w 1913 roku jako prawosławny, ale już na nowym miejscu - koło wsi Hniesicze, która rozmieszczona obok wsi Ławryszewo. Jednak już w 1915 roku, w czasie Pierwszej Wojny Światowej, klasztor w całości został zburzony w wejściu działań wojennych. Tym nie mniej, w 2007 roku klasztor znowu odtworzyli. Odrodzenie klasztoru jest ponownie prowadzone koło wsi Hniesicze, do tego świątynia na wsi Ławryszewo zostaje parafialną cerkwią. Do słowa, Ławryszewski klasztor - to właśnie wcześniejszy po czasie założenia spośród działających męskich klasztorów w Białorusi, po raz pierwszy był utworzony w 1250-ch latach.