Wsielub - to wieś w Nowogródzkim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wsielub pojawia się kościół Świętego Kazimira, który był zbudowany jeszcze do 1433 lata. Tak więc, kościołowi na wsi Wsielub już sześć wieków. Ten kościół, sądząc po wszystkim staje się najstarszym kościołem na terytoria współczesnej Białorusi. Dlatego kościół na wsi Wsielub staje się bardzo wartościowymi zabytkami architektury początku 15-go wieku, znaczonej przez kulturowo-historyczną wartość i ważną osobliwośćą Białorusi.

Wsielub

Zauważymy kilka godnych uwagi faktów z historii kościoła na wsi Wsielub. Tak, na przykład, z 1576 lata po 1642 rok ta świątynia była kalwińskiej, a następnie znowu została zwrócona katolikom. Przy tym za każdym razem przy zmianie właścicieli świątynia niewiele przebudowywali. Wygląd współczesny kościół na wsi Wsielub zdobył tylko w końcu 19-go wieku, a mianowicie w 1897 roku, kiedy do samej jego głównej fasady została urządzona trzypoziomowa wieża-dzwonnica, która, mimo tego, że prawie w pięćset lat młodsza od pozostałej części świątyni, całkowicie harmonicznie z jej łączy się.

Wsielub

Tym nie mniej, bez względu na liczne drobne przebudowy, kościół na wsi Wsielub zachował swoją podstawę 15-go wieku. A główną zmianą powierzchowności świątyni stanęło właśnie dobudowywanie do niego wieża-dzwonnica. W 1986 roku w budynku kościoła na wsi Wsielub odbył się silny pożar. W 1988 roku była zaczętą konserwacją. W 1991 roku, po zakończeniu rekonstrukcyjnych prac, świątynię powtórnie poświęcili. Na daną chwilę kościół na wsi Wsielub znajduje się w dobrym stanie. Jednak i w nasz czas tu regularnie przeprowadzają się prace po podtrzymaniu świątyni w należytym wyglądzie. Kościół na wsi Wsielub nie razi swoimi rozmiarami i architekturą, turystom on być może ciekawy właśnie dziękując swojemu wiekowi.

Wsielub

Wsielub

Wsielub

Obok kościoła rozmieszczona jeszcze jedna nieduża osobliwość wsi Wsielub, a mianowicie plebania, t.zn. dom duchownego i parafialna administracja, zbudowana w początku 20-go wieku. Ten budynek chociaż wystarczająco młody, niemniej jednak nader miły i godny uwagi. Zachował się on wystarczająco dobre, do tego dany budynek i dotychczas wykonuje rolę właśnie plebanii.

Wsielub

Rządem z kościołem na wsi Wsielub jest jeszcze jedno kultowe urządzenie, które także niewątpliwie pojawia się ciekawą osobliwością tych miejsc. Mowa idzie o kaplica-grobowiec, zbudowanej na wsi Wsielub w 1837 roku. Tak więc, ta kaplica, sam kościół i plebania tworzą bardzo godny uwagi zespół architektoniczny. Chociaż historycznie kaplica odnosiła się szybciej do szerokiego folwarcznego kompleksu, który kiedyś kładł się na wsi Wsielub.

Wsielub

Oprócz dobrze zachowanej kaplicy z tego kompleksu dworskiego zachowały tylko ruiny kilku gospodarczych budów, fundament folwarcznego domu, który niedawno spłonął, i fragmenty parku. Te obiekty teraz już nie przedstawiają poważnego zainteresowania dla turystów. Jednak zaznaczymy, co park na wsi Wsielub rozmieszczony prosto po drodze między kościołem a cerkwią, o której pójdzie mowa dalej.

Wsielub

No i wreszcie, jest na wsi Wsielub i jeszcze jedna ważna osobliwość a mianowicie cerkiew Świętego Michaiła Archanioła, która została zbudowana tu w 1840 roku. Cerkiew znajduje się w dobrym odrestaurowanym stanie. Terytorium naokoło cerkwi okrążone niewysokim kamiennym ogrodzeniem, główne wejście ozdabia brama-dzwonnica, zbudowana w 1884 roku z kamienia naturalnego. Niewątpliwie, co cerkiew na wsi Wsielub - to ważny zabytek architektury środka 19-go wieku, ciekawa osobliwość i kulturowo-historyczna wartość Białorusi.

Wsielub