Bystrzyca

Bystrzyca - wieś w Ostrowieckim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi, znajduje dość blisko granicy Białorusi i Litwy. Wieś jest malowniczo położone nad brzegiem Wilii. Jest też mała, ale płynie szybko do Wilii rzeka, więc nazywają go Bystrzyca. Wieś Bystrzyca jest jedną z najstarszych osad na Białorusi.

Bystrzyca

W 1390 Władysław II Jagiełło założona w Bystrzycy jednym z pierwszych w Wielkim Księstwie Litewskim kościołów i zaprosił mnichów - kanoników regularnych. W połowie XVIII wieku postanowiono odbudować drewniany kościół istniał tu wcześniej. Aby to zrobić, Bystrzyca zaprosił architekt Glaubitz. W 1760 roku (według innych źródeł w 1761), w Bystrzycy pojawił świątyni Świętego Krzyża.

Na początku XX wieku była Bystrzyca już dość duża wieś. Był duży rynek, odszedł z jej trzech ulic, była karczma, sklepy stanął w roku odbyło się aż czterech jarmarków. Oprócz tego w Bystrzycy przetrwały młyn. Teraz Bystrzyca - mała spokojna wioska w strefie przygranicznej.