Sakałojci

Sakałojci - mała wieś w Ostrowieckim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją miejscowości Sakałojci jest katolicka kaplica św. Stanisława, znajduje się w pobliżu wsi. Kaplica została wybudowana w pierwszej połowie 19 wieku. Wieś Sakałojci i kaplica są zaledwie trzy kilometry od wsi Gerwiaty, gdzie jest jeden z najpiękniejszych kościołów na Białorusi. Zwiedzając Gerwiaty można zadzwonić i wioska Sakałojci. W rzeczywistości na Białorusi nadal nie tak wiele kaplic katolickich tego typu, więc każda z nich, w tym kaplicy w miejscowości Sakałojci, są od pewnego zainteresowania turystów i podróżników.