Warniany - to wioska w Ostrowieckim powiecie Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Wieś po raz pierwszy wspomina się w 1492 roku. Największe zainteresowanie dla turystów na wsi Warniany przedstawia zabudowywanie centralnego placu osiedlania. Podstawową osobliwością wchodzącą w skład tego zespołu architektonicznego staje się kościół Świętego Jerzego. Ta świątynia została wzniesiona na wsi Warniany w 1769 roku.

Prawie jednocześnie z kościołem, a dokładniej w 1770 roku, po obie strony od niego zostali wzniesieni dwa godnych uwagi kamiennych budynki. Jedno z nich wykonywało rolę domu aptekarza i samej apteki, a inne stanęło plebania, to znaczy domem duchownego i, łącząc stanowiska, parafialną administracją. Główną fasadą kościół na wsi Warniany wypielęgnuje na plac, gdzie na daną chwilę rozciągnął się długi skwer a kiedyś przeprowadzały się targi a także rozmieszczało się mnóstwo stale działających sklepów. A z naprzeciwka do tego placu wcześniej przyłączał się pałacowo-parkowy kompleks a teraz tam zachowali się tylko jego fragmenty, o których dalej.

Na tym placu na wsi Warniany żreć jeszcze kilka starych budynków, jedno z nich wcześniej wykonywało rolę karczmy, albo innymi słowami - knajpy. Ten budynek także jak i kościołem było wzniesione w drugi połowie 18-go wieku. Historyczne zabudowywanie centralnej części wsi Warniany - to nader godny uwagi przykład realizacji dużej architektoniczno-planistycznej budowy, obliczyć decyzję centralnej części osiedlania na liczny dziesięciolecia, i zachującej się do naszych dni.

Opiszemy także zwięźle historię kościoła Świętego Jerzego na wsi Warniany. Ta świątynia została zbudowana w formach późnego baroku w drugi połowie 18-go wieku. Kościół służył w jakości zwykłego parafialnego i za swoją historię kilka razy, w 1880 i 1909 latach, nieznacząco dobudowywał się i przebudowywał się. Po Drugi Wojny Światowej został zamknięty i wyposażony w nowe urządzenia pod klub. W 1990 roku kościół na wsi Warniany został zwrócony kościołowi katolickiemu. Po tego został przywrócony i przebudowywany, i na daną chwilę ta świątynia znajduje się w znakomitej kondycji. Kościół na wsi Warniany, niewątpliwie staje się ważną osobliwością Białorusi, kulturalno-historyczną wartością i zabytkami architektury 18-go wieku.

Warniany

Warniany

Warniany

Warniany

Oprócz ciekawego historycznego zabudowywania centralnego placu wsi na czele z kościołem, na wsi Warniany nie ma kiedy były jeszcze jedne duże zabytki architektury, które już wspominały się. Tu do początki 20-go wieku kładł się godny uwagi pałacowo-parkowy zespół z szeregiem pomocniczych budów, pałacem, dwoma bocznymi korpusami i rozległym parkiem włączającym duży zbiornik wodny. Od wszystkiego tego kompleksu na daną chwilę zachował się tylko wodny młyn 19-go wieku i nieduża, rzec można, dekoracyjna, wieża strażnicza, także 19-go wieku. Pozostałe budynki wchodzące w skład gospodarstwa na wsi Warniany, włączając w to pałac, zostali straceni w czas Pierwszej Wojny Światowej.

W budynku młyna dzisiaj kładzie się sala uroczystych przedsięwzięć miejscowego przedsiębiorstwa rolnego. Ten młyn rozmieszczony nad brzegiem dużego jeziora, obok miejsca wpadania w to jezioro niedużego strumienia.

Także od gospodarstwa na wsi Warniany zachowały się fragmenty parku. Najgodniejsza uwagi część tego parku rozmieszczona na wyspie pośrodku zbiornika wodnego. Na tym zaś wyspie, do słowa, rozmieszczona i wieża. Na danej wyspie i w nasz czas podtrzymuje się porządek, zagospodarowana strefa odpoczynku z altaną, stolikami i ławeczkami. Na wyspę prowadzi zwodzony most zwodzony. Ten most zawsze niewiele uniesiony. Ale zrobione to dlatego, żeby nie dać możliwości zwierzętom dostać się na wyspę, a dla ludzi wzniesienie tego mostu nie oznacza, co wejście na wyspę zabronione. Odwrotnie, wejście na wyspę usunięte. Jednak w dowolnym przypadku, dostać się na wyspę kłopotliwie, wypadnie wykazać pewne fizyczne zdolności żeby tam dotrzeć, i jeszcze duże - żeby stamtąd wydostać się. Do słowa, wieża na wsi Warniany, która rozmieszczona na wyspie, chociaż staje się, po dużym rachunku, po prostu niedużą ozdobą parku niemniej jednak wygląda ona jakoś na tyle niezwykłe i godne uwagi, że na długo odkłada się w pamięci turystów, jak coś nader szczególne.

Mówiąc o turystycznej atmosferze i odpoczynku na wsi Warniany, nie można nie wspomnieć, że niestety, w prostej widoczności od tej wsi znajduje się Białoruska elektrownia atomowy. Rury widoczne dla tej stacji atomowej i od ganku kościoła i z wyspy z wieżą. To końcowe niewiele przytłacza obraz. Jednak, niemniej jednak, trzeba powiedzieć, co po odwiedzinach wsi Warniany u turystów i podróżnych zawsze zostają pozytywne wrażenia. Oprócz tego, trzeba zaznaczyć, co dana wieś wystarczająco duża. Tu są sklepy i inne podstawowe infrastrukturalne obiekty.

Warniany

Warniany

Warniany

Warniany

 

Szkice Napoleona Ordy, Warniany:

Szkice Napoleona Ordy, Warniany