Warona

Warona - wieś w Ostrowieckim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Wioska Warona w XV wieku był nazywany Warniany jak te Warniany które są kilka kilometrów od nowoczesnej Warony. To jest tylko od połowy XVII wieku wieś ta została ustalona na obecną nazwą Warona. Oczywiście, teraz wszystko, słowo "Warona" (wrona) kojarzy się tylko z ptakiem, ale podobno nazwa miejscowości nie ma nic wspólnego z ptakami, a pochodzi od słowa "Worny" (grunty orne). Oznacza to, że nie było dużo ziemi uprawnej, gdzie to było możliwe, orać i siać. Być może również nazwa tej wsi pochodzi od słowa "warouny", co oznacza "strażnika".

Warona

Warona

Podobno pod koniec XVI lub na początku XVII wieku w miejscowości Warona położył cegły zbiór kalwiński, dokładne informacje o okolicznościach jego budowy nie został zachowany, w szczególności ze względu na zamieszanie w nazwach. Później, w latach 1680-tych kościół został konsekrowany w kościół św Jerzego przez biskupa wileńskiego, ale wygląd starej świątyni protestanckiej domyślił się aż do teraz. W czasach sowieckich kościół w miejscowości Warona został zniszczony, pozostawiając tylko ściany. Teraz kościół św Jerzego z zewnątrz wyremontowany - w prace konserwatorskie nadal. Kościół św Jerzego był bardzo bogaty, posiadał wiele ziemi w pobliżu Warony, a na jeziorze kiedyś był młyn wodny, który również należał do kościoła. Ale koło młyńskie nie kręci, sam przez nią kamieniami.