Warona - to duża wieś w Ostrowieckim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością oraz główną atrakcją miejscowości Warona jest kościół Świętego Jerzego. Wieś Warona w XV wieku nazywała się Warniany, podobnie jak i te Warniany, które są kilka kilometrów od współczesnej Warony. Ponadto w tamtych czasach w tych miejscach istniała inna wieś o nazwie Warniany. Historia wszystkich trzech wiosek w dokumentach historycznych jest bardzo zróżnicowana, a obecnie bardzo trudno jest wiarygodnie ustalić wszelkie fakty, daty i okoliczności budowy kościoła Świętego Jerzego we wsi Warona. Dopiero od połowy XVII wieku obecna nazwa Warona została przypisana tej wiosce. Oczywiście teraz każdy ma słowo „warona” (wrona) związane tylko z ptakiem, ale na pewno nazwa wsi nie ma nic wspólnego z ptakami, ale pochodzi od białoruskiego słowa „worny”, czyli „orny” (chodzi o gruntach). Oznacza to, że tutaj było wiele dobrych gruntów ornych, na których można było orać i siać. Być może nazwa tej wioski pochodzi też od słowa „warouny”, co oznacza „ochroniarz” lub „strażnik”.

Warona

Podobno pod koniec XVI lub na początku XVII wieku we wsi Warona położono ceglaną kalwińską świątynię, czyli kościół protestancki. Dokładne informacje o okolicznościach jego budowy nie zostały zachowane, w szczególności z powodu pomyłek w nazwach. Później, w latach 80-ch XVI wieku kościół został ponownie poświęcony jako kościół Świętego Jerzego przez biskupa wileńskiego. Prawdopodobnie nieco później, na początku XVIII wieku, kościół został nieco przebudowany w stylu późnego baroku. Jednak wygląd dawnej świątyni protestanckiej jest nadal przypuszczalny. Kościół Świętego Jerzego we wsi Warona był bardzo bogaty, posiadał wiele gruntów w pobliżu Warony, a kiedyś na pobliskim jeziorze znajdował się młyn wodny, który również należał do kościoła. Ale koła młyna już się nie obracają, pozostały tylko kamienie.

Warona

Albo podczas Drugiej Wojny Światowej, albo później w czasach radzieckich, ale kościół we wsi Warona został zniszczony. Do końca XX wieku pozostały po nim tylko mury. W tej chwili kościół Świętego Jerzego jest prawie całkowicie odrestaurowany i od dawna wznowił pełne funkcjonowanie. Nadal jednak istnieją plany przywrócenia niektórych elementów wnętrza. W pobliżu kościoła znajduje się małe miejsce pochówku żołnierzy Pierwszej Wojny Światowej. Ta niewielka, ale bardzo stara świątynia we wsi Warona jest ważnym zabytkiem architektury i kultury oraz ciekawą atrakcją Białorusi.

Warona

Warona

Warona

Warona

Warona