Wielkie Swiranki

Wielkie Swiranki - to mała wieś w Ostrowieckim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wielkie Swiranki pojawia się drewniany kościół Świętego Jurija, z pewnym prawdopodobieństwem zbudowany na środku 18-go wieku. W Białorusi zachowały się niezbyt wiele drewnianych kościołów w dobrym stanie, dlatego wszyscy oni, w tej liczbie i kościół na wsi Wielkie Swiranki, stanowią architektoniczną wartość, i mogą być ciekawi dla podróżnych i turystów.