Wielkie Swirany

Wielkie Swirany - to mała wieś w Ostrowieckim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wielkie Swirany pojawiają się reszty gospodarstwa końca 19-go wieku. Samo gospodarstwo nie zachowało się ale zachowały się liczny gospodarcze budowy odnoszące się do gospodarstwa. W ogóle mówiąc, zachujące się reszty budów toże znajdują się w słabej kondycji, i gospodarstwo na wsi Wielkie Swirany nie byłaby ciekawa dla turystów i podróżnych gdyby nie unikatowe z kamienia łamanego kładzenie, które zostało wykorzystane przy budowie browara. Tylko ten czynnik wyodrębnia gospodarstwo na wsi Wielkie Swirany z setek innych podobnych walących się gospodarstw w Białorusi. W czasy radzieckie w części budów byłego gospodarstwa byli pracowniami po naprawie rolniczej techniki. W wsi Wielkie Swirany gotowało się życie, a teraz tam nieprzerwane opustoszenie.

Wielkie Swirany