Dziewiątkowicze Nowe - to duża wieś w Słonimskim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Dziewiątkowicze Nowe pojawiają się nieduży ceglany kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dana świątynia wznosiła się w centrum wsi Dziewiątkowicze Nowe od 1786 roku i do 1790 roku. Początkowo kościół na wsi Dziewiątkowicze Nowe został zbudowany w stylu, który jest przejściowym z późnego baroku do klasycyzmu. Obok kościoła rozmieszczona dzwonnica, która została zbudowana jednocześnie z samą świątynią w 1790 roku.

Dziewiątkowicze Nowe

Historia kościoła na wsi Dziewiątkowicze Nowe rozwinęła się następująco. W 1866 roku, po klęsce powstawania 1863-64 lat, kościół został zamknięty. W 1869-71 latach świątynia nieznacząco została przebudowana, i kontynuowała funkcjonowanie w charakterze cerkwi prawosławnej. W okres od 1921 roku i do 1939 roku, kiedy wieś Dziewiątkowicze Nowe wchodziła w skład międzywojennej Polski, świątynia została zwrócona kościołowi katolickiemu i znów niewiele przebudowywana. W czasy radzieckie kościół został zamknięty, do tego budynek świątyni został przerobiony na skład nawozów mineralnych, a później, i całkiem rzucony. Na koniec 20-go wieku kościół silnie zestarzał się i potrzebował poważnej konserwacji.

Dziewiątkowicze Nowe

Do początku 21-go stulecia budynek świątyni na wsi Dziewiątkowicze Nowe znowu został zwrócony kościołowi katolickiemu. Konserwacja kościoła startowała w 2001 roku. Już w tym zaś rokowi w świątyni zostały wznowione nabożeństwa. Na bieżącą chwilę kościół znajduje się w mocnym stanie, ale jednak, jak dawniej tak i nadal wymaga poważnej naprawy. A oto dzwonnica jeszcze na razie nie odbudowywała się. Ona znajduje się w stanie ruin i pilnie potrzebuje pełnowartościowej konserwacji. A więc, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła na wsi Dziewiątkowicze Nowe staje się ciekawym architektonicznym, kulturalnym i historycznym pomnikiem 18-go wieku, a także widoczną osobliwością Białorusi.

Dziewiątkowicze Nowe

Dziewiątkowicze Nowe

Oprócz kościoła na wsi Dziewiątkowicze Nowe są jeszcze kilka niedużych osobliwości. W pierwszą kolejność - to dwie bardzo wyraziste i dobrze pozostające w pamięci kaplice grobowe 19-go wieku, rozmieszczone na miejscowym cmentarzu. Oprócz tego, na wsi Dziewiątkowicze Nowe nie ma kiedy kładł się szeroki folwarczny kompleks 18-go wieku. Centralnym budynkiem kompleksu był wspaniały pałac, otoczony przez dużą ilość gospodarczych budów i park. Niestety, do naszych czasów dotarły tylko nieduże fragmenty tego folwarcznego kompleksu, a mianowicie: część północnego skrzydła pałacu i kilka drugorzędnych budynków. Już w nasz czas wszyscy te historyczne budowy byli kapitalnie wyremontowane w bardzo współczesnym stylu. Przy tym w całości stracili nawet najdrobniejszą patynę starożytności i teraz nie przedstawiają znacznego zainteresowania dla turystów, a są wykorzystywani w charakterze administracyjnych i handlowych budynków.

Dziewiątkowicze Nowe

Dziewiątkowicze Nowe

 

Szkice Napoleona Ordy, Dziewiątkowicze Nowe:

Szkice Napoleona Ordy, Dziewiątkowicze Nowe