Słonim - to miasto Grodzieńskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Słonimskiego powiatu. Miasto Słonim bardzo jest bogate na zabytki architektury i osobliwości. W mieście Słonim nie można wyodrębnić jakaś jedną z osobliwości jak podstawową, i każda z nich oddzielnie być może i nie stanowiłaby takie duże zainteresowanie dla turystów, ale cały zespół architektoniczny miasta Słonim razem wzięty przedstawia ogromne zainteresowanie dla podróżnych.

Jedną z podstawowych osobliwości miasta Słonim staje się kościół Świętego Apostoła Andrzeja, zbudowany w dalekim 1775 rokowi. Ten kościół w mieście Słonim ma bardzo przyjemna, niezwykła i pozostająca w pamięci powierzchowność, znajduje się w dobrym stanie i działa. Podstawowa architektoniczna właściwość świątyni polega na tym, że dwie jego wieże, ozdabiające przednia fasada, obrócone na pewien kąt. Niezwykle i dziwnie wykonana także i tylna fasada. Dany kościół został zamknięty po powstawaniu 1830-31 lat, poza tym, świątynia silnie ucierpiała w czasie Pierwszej Wojny Światowej. W 1925 roku, kiedy Słonim wchodził w skład międzywojennej Polski, kościół został odrestaurowany. Po Drugiej Wojnie Światowej w znalezionym i ścienionym budynku świątyni kładł się skład przetworów konserwowanych w soli. Świątynię zwrócili wierzącym w 1990 rokowi, a na 1993 rokowi kościół został odrestaurowany i w całości wznowił pełnowartościowe funkcjonowanie.

Słonim

Słonim

Słonim

Idącą ważną osobliwością miasta Słonim staje się inna stara świątynia - kościół Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej Panny Marii, zbudowany w 1670 roku. Ten kościół znajduje się w gęstym miejskim historycznym zabudowywaniu miasta Słonim, dlatego rozpatrzyć go w całości niewiele problematycznie. Kościół znajduje się w mocnym stanie, jednak potrzebuje w kosmetycznym remoncie. Obok z danym kościołem zachowali się klasztorne korpusy i stara brama. Rzeczywiście, wcześniej ta świątynia wchodziła w skład klasztoru. W nasz czas ten klasztor już dawno nie działa. Klasztorne korpusy przedstawiają z siebie jednolite budowy, jednak potrzebują w remoncie kapitalnym. Niewątpliwie, co oba starych kościoła w mieście Słonim stają się ważnymi zabytkami architektury swojego czasu, kulturowo-historycznymi wartościami i osobliwościami Białorusi.

Słonim

Słonim

Słonim

Następna bardzo ważną osobliwością miasta Słonim staje się sobór Trójcy Świętej, zbudowany w 1645 roku. Ta bardzo stara świątynia w odpowiednim czasie miała nawet pewne obronne funkcje. I rzeczywiście, budynek soboru w mieście Słonim wygląda bardzo monumentalne i wzrokowe odpowiada swojemu czasowi budowy. Ufortyfikowane potężnymi przyporami ściany nie pozostawiają wątpliwości że w danej świątyni wolno było ukryć się w razie niebezpieczeństwa. Za swoją wielowiekową historię świątynia niejeden raz przechodziła z jednej chrześcijańskiej konfesji do innej. Na daną chwilę - to działający prawosławny sobór. Niewątpliwie, co ten stary sobór w mieście Słonim staje się bardzo ważnym zabytkiem architektury 17-go wieku. Trzeba także koniecznie zaznaczyć, co dana świątynia w mieście Słonim wcześniej wchodziła w skład klasztornego kompleksu. W nasze dni ten klasztor dawno już nie działa ale obok świątyni i teraz można ujawnić klasztorne korpusy, które, jednak, wyglądają dość niepozorne. Sam zaś sobór w mieście Słonim dobrze odrestaurowany i znajduje się w znakomitej kondycji.

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Idącą ciekawą osobliwością miasta Słonim staje się sobór Przemienienia Pańskiego. Ta prawosławna świątynia została zbudowana całkiem niedawno, w 2005 roku. Jednak, wygląda ona o wiele starzej, a dlatego ten majestatyczny i monumentalny sobór dobrze wpisał się w zespół architektoniczny centrum historycznego miasta Słonim. Niewątpliwie, co nawet mimo swojego młodego wieku, już w nasze dni dany sobór w mieście Słonim staje się osobliwością Białorusi i może być ciekawy dla pewnych grup turystów.

Słonim

Słonim

Jeszcze jedna osobliwość miasta Słonim - to synagoga, zbudowana w 1648 roku. Synagoga ta jak widzimy, bardzo stara, i w tym to i składa się jej główna charakterystyczna właściwość i wartość. W ogóle mówiąc w Białorusi zachowały się bardzo niewiele mocnych budynków byłych synagog, dlatego synagoga w mieście Słonim pojawia się dość rzadkim, a znaczy i wartościowymi białoruskim zabytkiem architektury i turystyczną osobliwością. Po Drugiej Wojnie Światowej budynek synagogi był wykorzystywany w charakterze składu i pomieszczenia handlowego. Od 2001 roku synagoga w mieście Słonim znajduje się na konserwacje, która, jednak, posuwa się niezmiernie powoli.

Słonim

W mieście Słonim, oprócz wyliczonych, zachowały się jeszcze bardzo wiele niedużych zabytków architektury i osobliwości. Większość z nich skoncentrowana w centrum historycznym miasta Słonim i odnosi się do XIX - początkowi XX wieków, ale żreć tu budynki i starsze, odnoszące się do XVIII wiekowi (w zasadzie to klasztorne korpusu, o których wspominało się wyżej). Wśród tych dodatkowych osobliwości miasta Słonim można spotkać nieco kaplic, stare domy mieszkalne, wille i koszary, budynki przedrewolucyjnych banków, remiza strażacka i liczny inne. Na szczególnej wzmianki zasługuje bardzo godny uwagi i malowniczy budynek miejscowego kolejowego dworca, zbudowanego w 1922 roku. Wszyscy te osobliwości razem wzięte tworzą w mieście Słonim unikatową turystyczną atmosferę dla podróżnych, przepojoną przez historię i ducha dawnych czasów. Do żalu z powodu, w Białorusi bardzo mało miast, gdzie w tej zaś objętości zachowało się historyczne miejskie zabudowywanie. Ten czynnik dodaje wartość dodatkową zespołowi architektonicznemu centrum historycznego miasta Słonim. Podróż turystyczna w miasto Słonim może stać się doskonała ideą dlatego, żeby ciekawie i poznawczo spędzić dzień wolny od pracy.

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Na krańcu miasta Słonim, w byłym jego przedmieściu Albiertin (teraz to jeden z rejonów miasta Słonim) zachował się piękny folwarczny kompleks i parkowy masyw ze stawami. Budynki, wchodzące w skład tego folwarcznego kompleksu, zostali zbudowani w pierwszej połowie 19-go wieku. Szczególnie dobrze zachowały się sam folwarczny dom, oficyna i stajnia. Te budynki w nasz czas odnoszą się do miejscowej fabryki papieru, znajdują się w nie najgorszym stanie i po trochu są wykorzystywani pod różne potrzeby (bufet, młodzieżowy i sportowy kluby, klasy szkolne). Park też dobrze zachował się, jak i elementy ogrodzeń i pewne bramy. Ten wspaniały i bardzo piękny folwarczny kompleks w przedmieściu Albiertin miasta Słonim, niewątpliwie staje się bardzo ciekawym zespołem architektonicznym i osobliwością Białorusi. Spacerując na świeżym powietrzu po tym miejscom, turyści mogą doskonale odpocząć i poczuć nadzwyczajne ukojenie.

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

Słonim

W przedmieściu Albiertin miasta Słonim zachował się także kościół Panny Marii, zbudowany tu w 1937 roku (na fotkę z lewej strony), i cerkiew Świętego Atanazego Brzeskiego, zbudowana w 1933 roku (na fotkę z prawej strony). Rozmieszczone te świątynie tuż obok. Faktycznie oni pojawiają się sąsiednimi jedno po stosunku do drugiego budynkami. Do cerkwi także przyłącza się klasztorny korpus. Niewątpliwie, że te nieduże osobliwości dobrze uzupełniają piękną turystyczną atmosferę nie tylko przedmieścia Albiertin, ale też całego miasta Słonim ogólnie rzecz biorąc.

Słonim

Słonim

Słonim

 

Szkice Napoleona Ordy, Słonim:

Szkice Napoleona Ordy, Słonim