Krewo - to wieś w Smorgońskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Krewo pojawiają się ruiny starego zamka, który został zbudowany tu, zgodnie wersji oficjalnej w 1330-ch latach. Do 1338 rokowi odnosi się pierwsze pisemna wzmianka tego zamka w historycznych dokumentach. Jednak żreć podstawy sądzić, że budownictwo zamka zostało zaczęte jeszcze w 13-ym wieku. Już na własną rękę wiek tych zabytków architektury i ten fakt, co do naszego czasu w Białorusi zachowało się nie tak znowu i wiele średniowiecznych zamków, robi zamek na wsi Krewo bardzo wartościowym kulturalno-historycznym i turystycznym obiektem.

Jednak, jest jeszcze kilkoma przyczyną, którą robią zamek na wsi Krewo słynnym. Sprawa w tym, co w ścianach tego zamka w 14-ym wieku odbywały się najważniejsze historyczne wydarzenia. Tak, w 1382 rokowi, w podziemiu zamka na rozkaz wielkiego księcia Jagiełło został uduszony jego wuj Kiejstut - kandydat do wielkiego tronu. Jednocześnie synowi Kiejstuta - Witold udało się zbiec dziękując chytrościom jego żony. Przebrawszy się w damskie ubranie, z pokrywą nocy, on pod pozorem służące mógł schować się przed prześladującymi go zabójcami.

Krewo

Także, właśnie tu, w Krewskim zamku w 1385 rokowi byli wyrobić warunkami i podpisana Unia w Krewie, porozumienie o związku między Wielkim Księstwem Litewskim a Polską, które w liczny zdecydowało o przyszłym historycznym losem tych krajów i całej wschodniej Europy ogólnie rzecz biorąc.

W dalszym zamek zostawał polem działań bojowych w wielu konfliktach, wiele raz nim był uszkadzany i znowu przywrócony, wiele raz zamieniał gospodarzy. Ale na koniec 18-go - początkowi 19-go wieków zamek na wsi Krewo do reszty stracił swoje strategiczne znaczenie, został rzucony i zaczął walić się. W pewnych źródłach wskazuje się, co kamienie i cegła z których był zbudowanym zamkiem w 19-ym wieku aktywnie wykorzystali miejscowi mieszkańcy jak dostępnego materiału budowlanego. Jest świadectwami że podobne przypadki czasem odbywają się i dotychczas.

Do początku Pierwszej Wojny Światowej zamek na wsi Krewo już stanowił ruiny. W przebiegu tej wojny doznał cierpień jeszcze większy, i faktycznie przybrał swój wygląd współczesny. Sprawa w tym, co w wejściu Pierwszej Wojny Światowej, długi czas przez wieś Krewo przechodziła linia frontu a zamek aktywnie był wykorzystywany w pozycyjnych walkach.

Konserwacja zamka na wsi Krewo przeprowadzała się już dwukrotnie, w 1929 i w 2004 latach. Plany po pełnowartościowym przywróceniu i konserwacji zamka na razie sądząc po wszystkim nie ma. Ślady minąć konserwacji też już niezbyt rozróżnialne, i, widocznie, zamek kontynuuje powoli walić się.

Zamek został zbudowany u zlania się rzek Krewlanka i Szlachcianka pośrodku bagien na sztucznie nasypanym niedużym piaszczystym wywyższaniu. Ściany zamka na wsi Krewo zostali wykonani z kamienia naturalnego i cegły. W pewnych miejscach osiągali prawie trzy metry w grubość a na wysokość prawie po całej swojej długości zestawiali koło 13 metrów. W planie zamek na wsi Krewo - to nieprawidłowy czworokąt, ze stronami przykładnie 80 na 105 metrów.

Duża wieża w północnym narożniku zamka występowała za chłopkę zamkowej ścianę dużym masywem i osiągała 25 metrów na wysokość. Włączała w siebie trzy nadziemnych piętra i piwnica z więzieniem. Tę wieżę także nazywają Książęcej. Książęce mieszkanie rozmieszczały się na drugim piętrze tej wieży, które było faktycznie jedynym miejscem zamka gdzie były chociaż jakieś elementy ozdoby wnętrza, tam byli wysokimi i szerokimi oknami a na ścianach były freski. Pozostała część wieży była wykorzystywana w obronnych celach.

Jeszcze jedna wieża trochę mniejszy kładła się w przeciwległym do kąta zamka w jego wewnętrznym obszarze, jej wysokość równała się przykładnie 16 metrom. Reszty wież na daną chwilę, niestety, już niezbyt przypominają wieże, przecież z nich zachowały się w zasadzie tylko fundamenty. Dzisiaj te wieże większy są podobni po prostu do ciągu dalszego samych ścian. Wewnątrz zamka były staw a także mnóstwo gospodarczych i mieszkalnych drewnianych budów. Na zewnątrz zamek został okrążony rowem wypełnionym przez wodę.

Zamek na wsi Krewo staje się jednym z najstarszych zachujących się urządzeń w Białorusi. Uwzględniając jego skalę, rozmiary, wiek i historię on oczywiście, staje się najważniejszymi zabytkami architektury początku 14-go wieku, historycznej i kulturowej wartością oraz wybitną osobliwością Białorusi.

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Jest na wsi Krewo i więcej dwie nieduże osobliwości. W pierwszą kolejność, to cerkiew Świętego Aleksandra Newskiego, zbudowana w 1854 roku. Także do osobliwości wsi Krewo trzeba odchylić kościół Przemienienia Pańskiego, zbudowany tu całkiem niedawno, w 1997 roku. Chociaż kościół i zbudowany całkiem niedawno, wygląda on tak, jak gdyby został zbudowany o wiele wcześniej. Obie świątynie na wsi Krewo malowniczo rozmieszczone na wzgórzach, i oczywiście zaś stają się zabytkami architektury odpowiednich epok.

Krewo

Krewo

Odwiedziny wsi Krewo zawsze przynosi turystom masę ciekawych i pozostających w pamięci wrażeń. Doskonałą turystyczną atmosferę wsi Krewo uzupełniają nieco dobrze rozmieścić się infrastrukturalnych obiektów. Jak raz wśród zamka, kościoła i cerkwi można spotkać nieco sklepów i nieduża kawiarnia. W ciepłe pory roku po dniach wolnych obok zamka także działają upominkowe ławki. W samej wsi Krewo znajdą się także oddziały poczty i banku, apteka, bankomat i tak dalej.

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

Krewo

 

Szkice Napoleona Ordy, Krewo:

Szkice Napoleona Ordy, Krewo