Żodziszki - to duża wieś w Smorgońskim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Miasteczko Żodziszki położone jest na wysokim brzegu rzeki Wilii. Główną osobliwością oraz podstawową atrakcją wsi Żodziszki jest kościół Świętej Trójcy. Ta świątynia została zbudowana w latach 1600-1612. Styl architektoniczny kościoła na wsi Żodziszki jest renesansowy. Według większości źródeł świątynia była pierwotnie kalwińska i stała się katolicką już na początku XVIII wieku, prawdopodobnie w 1708 roku. W swojej ponad czterystuletniej historii kościół na wsi Żodziszki był wielokrotnie dobudowywany i odnawiany. W czasie Pierwszej Wojny Światowej świątynia została poważnie uszkodzona, w szczególności całkowicie zniszczona została dzwonnica. W latach 20-ch XX wieku, kiedy wieś Żodziszki była częścią międzywojennej Polski, ponownie odrestaurowano kościół Świętej Trójcy, ale dzwonnica nigdy nie została przywrócona.

Żodziszki

Świątynia nie przestała funkcjonować nawet w najtrudniejszych czasach. Kościół na wsi Żodziszki pozostał otwarty w drugiej połowie XX wieku pod panowaniem sowieckim. Teren wokół świątyni otoczony jest ogrodzeniem z naturalnego kamienia. Centralne wejście zdobi brama. Zespół architektoniczny kościoła we wsi Żodziszki uzupełniają małe kapliczki umieszczone na rogach ogrodzenia. W świątyni znajdują się duże funkcjonujące stare organy z 1727 roku. Rzeka Wilia płynie niecałe sto metrów za kościołem. Jednak rzeka nie jest widoczna z terenu świątyni ze względu na gęstą roślinność. Kościół Świętej Trójcy we wsi Żodziszki jest obecnie całkowicie odrestaurowany, jest w doskonałym stanie, jest zabytkiem architektury początku XVII wieku, wartością historyczno-kulturalną i ważną osobliwością oraz atrakcją Białorusi.

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Lista zabytków miasteczka Żodziszki nie ogranicza się do samego kościoła. Znajduje się tu również stary i rozległy zespół dworski. Centralnym budynkiem kompleksu jest mały pałac. Budynek ten wzniesiono w latach 1757-1766 jako kolegium jezuickie. Pod koniec XVIII wieku kolegium przebudowano na pałac, wokół którego zaczął się formować cały zespół dworski. Dziś szpital psychiatryczny znajduje się w budynku dawnego pałacu we wsi Żodziszki. Innym bardzo niezwykłym budynkiem zespołu dworskiego jest dawny browar, wzniesiony pod koniec XIX wieku. Dziś budynek ten jest w bardzo dobrym stanie i przyciąga uwagę turystów i podróżników. Ponadto w kompleksie dworskim znajdował się młyn wodny zbudowany w 1871 roku. W 1997 roku młyn został całkowicie odrestaurowany. Obecnie młyn we wsi Żodziszki jest w doskonałym stanie. Według niektórych raportów młyn ten jest jedynym wydajnym młynem wodnym na Białorusi. Ponadto na bazie tego młyna funkcjonuje ciekawe muzeum historii lokalnej i etnograficzne oraz restauracja. Zespół dworski we wsi Żodziszki ozdobiony jest małym sztucznym zbiornikiem wodnym, nad którego brzegiem znajduje się młyn.

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki

Kolejną osobliwością wsi Żodziszki jest cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny. Ta nowoczesna świątynia została zbudowana w 2006 roku. Tym samym wieś Żodziszki jest bardzo dobrym miejscem na weekendowy wyjazd turystyczny. Bardzo ciekawych zabytków architektonicznych jest tu sporo, w szczególności zabytkowy kościół, przepiękne muzeum lokalnej wiedzy w budynku oryginalnego młyna z XIX wieku, a także inne elementy zespołu dworskiego i cerkiew. Wszystkie te atrakcje znajdują się nad brzegiem rzeki Wilii. Wieś Żodziszki ma również całą podstawową infrastrukturę, taką jak sklepy, bank i pocztą. Tak więc we wsi Żodziszki piękno białoruskiej przyrody dopełniają unikalne zabytki architektury, a wszystko to razem tworzy tu wspaniałą turystyczną atmosferę.

Żodziszki

Żodziszki

Żodziszki