Korewicze - to wieś w Świsłockim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Korewicze pojawia się kościół Chrystusa Pantokratora (to znaczy Chrystusa Wszechwładcy), wzniesiony tu w 1942 roku. Przy tym podstawową godną uwagi właściwością kościoła na wsi Korewicze ukazuje się właśnie to, że ta nieduża świątynia została zbudowana przez Niemców podczas Drugiej Wojny Światowej. W kościele także do naszych dni zachowała się ikona namalowana przez niemieckiego żołnierza specjalnie dla tej świątyni. Na dzisiejszy dzień kościół Chrystusa Pantokratora na wsi Korewicze staje się ciekawym zabytkiem architektury, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi.

Korewicze

Korewicze