Iszczołna

Iszczołna - to wieś w Szczuczyńskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Iszczołna pojawia się kościół Trójcy Świętej, który został zbudowany tu w 1758 roku. Kościół na wsi Iszczołna posiada stosunkowo niewielkie rozmiary, on rozmieszczony w wystarczająco malowniczym miejscu na wzgórzu, za rachunek czego ten kościół wznosi się nad otaczającymi budowami i widziany z daleka. Jak widzimy kościołowi już bardziej dwóch i pół wieków, dziękując temu dany kościół i przyciąga pewną uwaga turystów. Kościół na wsi Iszczołna na daną chwilę w całości odrestaurowany i staje się zabytkami architektury 18-go wieku, historycznokulturalną wartością i ważną osobliwością Białorusi.

Iszczołna

Rządem z kościołem na wsi Iszczołna zachowała się plebania (parafialna administracja), która została zbudowana tu w początku 20-go wieku. Także na przyleżeć do kościoła terytorium na wsi Iszczołna zachowała się jeszcze jedna ciekawa i widoczna osobliwość - zegar słoneczny, z pewnym prawdopodobieństwem stworzony jak i kościół, na środku 18-go wieku. I chociaż ten zegar cały czasem byli narażone na oddziaływanie wszystkich wiatrów i deszczów, niemniej jednak, zachowali się bardzo dobrze.

Iszczołna

I skoro już mówimy o osobliwościach wsi Iszczołna, to niezbędne wspomnieć także, że tu zachowały się pewne fragmenty gospodarstwa 19-go wieku. Do żalu z powodu będące fragmenty znajdują się w słabej kondycji i nie mogą przedstawiać duże zainteresowanie dla turystów. Tym nie mniej wieś Iszczołna wystarczająco ciekawe turystyczne miejsce, tu przyjemnie odwiedzić i powłóczyć się, i fragmenty gospodarstwa także wnoszą w tę dobrą atmosferę swój wkład.

Iszczołna