Stare Wasiliszki

Stare Wasiliszki - to wieś w Szczuczyńskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Stare Wasiliszki pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła, który został zbudowany tu w 1903 roku. Kościół na wsi Stare Wasiliszki posiada wystarczająco większe rozmiary i pozostającą w pamięci powierzchowność. Ten kościół wznosi się nad otaczającymi budowami i widziany z daleka. Wewnątrz kościoła na wsi Stare Wasiliszki zachowały się unikatowe sztuczne jaskinie stworzone w lewej nawie świątyni, dziękując temu dany kościół i przyciąga szczególną uwagę turystów. Kościół na wsi Stare Wasiliszki na daną chwilę w całości odrestaurowany i staje się zabytkami architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i ważną osobliwością Białorusi.

Stare Wasiliszki

Stare Wasiliszki