Ten materiał o osiedlu miejskiego typu Krasnosielce, o zalanych kamieniołomach kredowych znajdujących się obok czytajcie w osobnym artykule.

Krasnosielce

Krasnosielce - to osiedle miejskiego typu w Wołkowyskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością osiedla Krasnosielce pojawia się stara rzucona cementownia, zbudowana w początku 20-go wieku. Teraz przez rząd ze starą fabryką zbudowana nowa fabryka materiałów budowlanych. Właśnie dla potrzeb tej nowej fabryki i opracowują kredowe kopalnie pod osiedlem Krasnosielce, które po odpracowywaniu zatapiają się i przekształcają się w turystyczną osobliwość. Także w osiedlu Krasnosielce jest nowa cerkiew, która została zbudowana w 2003 roku. Oprócz tego, w osiedlu Krasnosielce zachował się kwartał historycznego miejskiego zabudowywania, które odnosi się do pierwszej połowie 20-go wieku.

Krasnosielce

Krasnosielce