Roś

Roś - miasteczko w Wołkowyskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością osiedla Roś pojawia się kościół Świętej Trójcy, który został zbudowany w 1807 roku. Dany kościół staje się pomnikiem architektury początku XIX stulecia. Kościół w osiedlu Roś znajduje się w idealnym stanie. Ale tu jeść i inne osobliwości, które mogą przyciągnąć turystów i podróżnych. Kiedyś w osiedlu Roś było gospodarstwo (przedstawiona na szkicu Napoleona Ordy w najbardziej dolnej części), do naszych dni nie zachowała się ale zachowali się pewne gospodarcze i budynki mieszkalne odnoszące się do niej. Wśród tych budów najbardziej wiele wyodrębnia się dom ogrodnika (na fotkę na dole - z lewej strony), i wodny młyn (z prawej strony).

Roś

Także w osiedlu Roś zachował się cerkiew. Cerkiew w osiedlu Roś, jak i kościół, oświetlona w dumę Świętej Trójcy. Dana świątynia została zbudowana na początku XX wieku, i także staje się pomnikiem architektury.

Roś

W osiedlu Roś jest także katolicką kaplicą, zbudowaną w 1903 roku.

Roś

 

Szkice Napoleona Ordy, Roś:

Szkice Napoleona Ordy, Roś