Wołkowysk - to miasto Grodzieńskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Wołkowyskiego powiatu. Jedną z podstawowych osobliwości oraz głównych atrakcji miasta Wołkowysk jest kościół św. Wacława. Świątynia ta wykonana jest w stylu późnego klasycyzmu z elementami eklektyzmu. Kościół we Wołkowysku wzniesiono ze środków zebranych przez parafian. Budowę świątyni rozpoczęto w 1841 roku, w 1845 roku ukończono budowę murów, w 1846 roku kościół nakryto dachem. Budowę świątyni ukończono w 1848 roku. W 1850 roku kościół we Wołkowysku został uroczyście konsekrowany. Kościół został wzniesiony niedaleko miejsca, w którym wcześniej znajdowała się starsza drewniana świątynia.

Wołkowysk

Teren wokół kościoła jest ogrodzony starym kamiennym ogrodzeniem z lat 70-ch XIX wieku. Wcześniej centralne wejście do świątyni było ozdobione trójwarstwową dzwonnicą. Do naszych czasów niestety nie zachowała się ta dzwonnica, tylko niewielki jej element został przebudowany już w latach 30-ch XX wieku we wejściową trzyprzęsłową kamienną bramę. To ta brama przetrwała do naszych czasów. Na terenie świątyni znajduje się również niewielka, ale bardzo wyrazista kaplica-grobowiec. Kaplica ta została zbudowana z żółtej cegły w stylu neoromańskim w latach 80-ch XIX wieku.

Wołkowysk

W 1929 roku kościół św. Wacława we Wołkowysku został poważnie uszkodzony przez pożar. W tych latach miasto Wołkowysk było częścią międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego bezpośrednio po pożarze, w latach 30-ch XX wieku, przeprowadzono renowację i przebudowę świątyni na dużą skalę. W szczególności po bokach frontonu zbudowano dwie wieże, a kamienne ogrodzenie ozdobiono ażurowymi metalowymi prętami. Kościół działa nieprzerwanie przez całą swoją historię. Podczas Drugiej Wojny Światowej kościół św. Wacława w Wołkowysku został poważnie zniszczony, ale miejscowi byli w stanie szybko go przywrócić.

Wołkowysk

W drugiej połowie XX wieku, w czasach radzieckich, świątynia nie tylko nie została zamknięta, ale także na początku lat 70-ch XX wieku otrzymała status zabytku architektury i przeszła kilka etapów prac remontowych w 1956 i 1985 roku. Świątynia została również odnowiona w latach 90-ch XX wieku. W tej chwili kościół św. Wacława w mieście Wołkowysk jest w doskonałym stanie i jest świątynią pracującą, architektonicznym zabytkiem kultury i historii XIX wieku, a także ważną atrakcją i osobliwością Białorusi.

Wołkowysk

Inną ważną osobliwością miasta Wołkowysk, która może przyciągnąć turystów i podróżnych staje się folwarczny dom końca XVIII wieku, w którym w 1812 roku rozmieszczała się kwatera główna Bagrationa, właśnie po tej przyczynie ten dom także znany jak "Dom Bagrationa", chociaż, oczywiście, do niego nigdy ten dwór nie należał.

Wołkowysk

W mieście Wołkowysk znajdują się dwie cerkwie prawosławne. Jedna z nich, cerkiew Świętych Piotra i Pawła, jest całkowicie nowa, zbudowana w 2004 roku (na zdjęciu po lewej). Druga, cerkiew św. Mikołaja, została zbudowana w 1874 roku i dlatego jest interesującym zabytkiem architektury XIX wieku, atrakcją i osobliwością Białorusi (na zdjęciu po prawej).

Wołkowysk

Także w mieście Wołkowysk zachował się kwartał historycznego miejskiego zabudowywania, odnoszącego się na koniec 19-go, początek 20-go wieku. Ten kwartał ma bardzo charakterystyczny dla Białorusi wygląd. Przykładnie tak wyglądały centralne części wielu białoruskich miast w ten okres historyczny. Niestety w tej chwili nie wszystkie domy w tej historycznej dzielnicy zostały odnowione. Niemniej jednak, turyści i podróżnicy, którzy znajdą się w mieście Wołkowysk, powinni również zobaczyć te atrakcje oraz osobliwości.

Wołkowysk

Wołkowysk

Wołkowysk

Wołkowysk

Wołkowysk

Wołkowysk

 

Wołkowysk na starych zdjęciach:

Wołkowysk na starych zdjęciach

Wołkowysk na starych zdjęciach