Bolcieniki

Bolcieniki - to wieś w Woronowskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Bolcieniki pojawia się gospodarstwo, które zostało zbudowane w 1895 roku. Dane gospodarstwo staje się pomnikiem architektury XIX stulecia. W wsi Bolcieniki doskonale zachował się sam folwarczny dom. Gospodarcze budowy i park także zachowały się. Gospodarcze budowy i teraz są wykorzystywani zgodnie z przeznaczeniem, a w folwarcznym domu rozmieściły się biblioteka i wiejski klub. Obok z folwarcznym domem także doskonale zachowała się oficyna. Turystom i podróżnym będzie wystarczyć ciekawie zapoznać się z osobliwościami wsi Bolcieniki, zrobić to bardzo lekkie przecież wieś rozlokowana całkiem niedaleko od ożywionej trasy, łączącej Białoruś i Litwę. Wieś Bolcieniki rozmieszczona w przygranicznej strefie.

Bolcieniki

Bolcieniki