Aleksandrowszczyzna - to wieś w Zelwieńskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Aleksandrowszczyzna pojawia się folwarczny dom, początkowo zbudowany tu w 1859 roku. W 1920-ch latach, kiedy wieś Aleksandrowszczyzna wchodziła w skład międzywojennej Polski, tamci właściciele dworu podali ją do dyspozycji rolniczej szkoły, które i rozmieściło się tu. W lata Drugiej Wojny Światowej w dworu na wsi Aleksandrowszczyzna kładł się niemiecki garnizon. Po wojnie tu była organizowaną szkołą, która funkcjonowała aż do 2004 roku. Następnie były podejmowane bezskuteczne próby organizowania w dworu na wsi Aleksandrowszczyzna bazę turystyczną dla dzieci. Na daną chwilę odbywają się próby zamienienia danego dworu na turystyczny kompleks z muzeum etnografii.

Budynek dworu na wsi Aleksandrowszczyzna znajduje się w mocnym stanie, on częściowo wyremontowane, jednak potrzebuje w ciągu dalszym konserwacji. Budynek podany w własność prywatną, są plany po dalszym przywróceniu dworu. Tym nie mniej, już teraz, na razie jeszcze niebogata ekspozycja tego przyszłego muzeum, dostępna dla turystów i podróżnych w częściowo wyremontowanej części budynku.

Budowy gospodarczego przeznaczenia i fragmenty parku, wcześniej odnoszące się do folwarcznego kompleksu na wsi Aleksandrowszczyzna do naszych dni nie zachowali się. Tak więc, na dzisiejszy dzień dwór na wsi Aleksandrowszczyzna staje się ciekawym zabytkiem architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. A na przyszłość to miejsce powinno i całkiem przeobrazić się w bardzo pociągający i poznawczy turystyczny obiekt.

Aleksandrowszczyzna

Aleksandrowszczyzna

Aleksandrowszczyzna

Aleksandrowszczyzna

Aleksandrowszczyzna

Aleksandrowszczyzna

Aleksandrowszczyzna