Krzemienica - to wieś w Zelwieńskim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją wsi Krzemienica jest kościół Świętego Jerzego. Ta starożytna świątynia została zbudowana z cegły i kamienia w latach 1617–1620. Styl architektoniczny kościoła we wsi Krzemienica to renesans. W drugiej połowie XVIII wieku do świątyni dodano narteks w stylu klasycyzmu. Reszta kościoła zachowała swój pierwotny wygląd i ducha starożytności. Czcigodny wiek świątyni czyni kościół Świętego Jerzego bardzo cennym zabytkiem architektury z XVII wieku. Świątynia jest bardzo malowniczo położona na niewielkim wzgórzu. Oprócz samego kościoła zespół architektoniczny kościoła we wsi Krzemienica obejmuje także małą dzwonnicę zbudowaną w drugiej połowie XVIII wieku.

Krzemienica

Teren wokół kościoła otoczony jest ogrodzeniem, które zostało zbudowane w XIX wieku z kamienia naturalnego. Ogrodzenie to zdobią liczne rzeźby i inne elementy dekoracyjne. Główne wejście do świątyni zdobi masywna dzwonnicza brama. Dość duże przylegające terytorium należy do kościoła we wsi Krzemienica, a całe to terytorium jest bardzo pięknie zaprojektowane. Tutaj, na zboczu wzgórza, malowniczo znajduje się wiele małych form architektonicznych: ławki, mosty, małe łuki, rzeźby. Wiele z tych elementów wykonano z kamienia naturalnego. Istnieje również aleja wyłożona kamieniem naturalnym, która prowadzi do głównego wejścia do świątyni.

Krzemienica

W rezultacie, starożytny kościół Świętego Jerzego, dzwonnica, malownicza brama i ogrodzenie, a także pięknie zagospodarowany teren z wieloma drobnymi dekoracjami, które również bardzo dobrze komponują się z krajobrazem, tworzą fascynujący zespół architektoniczny w miejscowości Krzemienica, która zasługuje na szczególną uwagę turyści i podróżnicy.

Krzemienica

Wspominamy główne wydarzenia z historii kościoła Świętego Jerzego w miejscowości Krzemienica. Tak więc świątynia ta została wzniesiona na początku XVII wieku, a w czasie budowy była częścią klasztoru, który został założony i zbudowany tutaj równocześnie z kościołem. Po stłumieniu powstania 1830–1831 większość klasztorów katolickich na terytorium współczesnej Białorusi przestała funkcjonować. Podobny los spotkał klasztor we wsi Krzemienica w 1832 roku. Następnie kościół stał się zwykłym kościołem parafialnym. Świątynia przeszła przez liczne wojny i rewolucje, które wstrząsnęły ziemią Białoruską stosunkowo bezpiecznie i są dobrze zachowane do naszych czasów. Obecnie kościół Świętego Jerzego we wsi Krzemienica jest w doskonałym stanie, jest kościołem czynnym, ważnym zabytkiem historycznym i kulturalnym oraz bardzo cenną atrakcją Białorusi.

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Oprócz kościoła we wsi Krzemienica zachowała się kolejna interesująca atrakcja, cenny zabytek architektury i kultury. Na miejscowym cmentarzu, w bezpośrednim widoku z kościoła, na pobliskim wzgórzu znajduje się kaplica. Kaplica ta została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku z kamienia naturalnego. Dla turystów i podróżników odwiedzających tę kaplicę może być również interesujące z tego powodu, ponieważ oferuje najlepszy widok panoramiczny na cały kompleks architektoniczny kościoła we wsi Krzemienica.

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica

Krzemienica