Synkowicze - to wieś w Zelwieńskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Synkowicze pojawia się cerkiew Świętego Michaiła Archanioła. Dany cerkiew unikatowy i bardzo ważny pomnik białoruskiej architektury. To jeden z najstarszych świątyń obronnego typu w Białorusi. W Białorusi zachowały się dosłownie kilka świątyń obronne typu, dlatego każdy z ich posiada szczególne znaczenie dla kulturalno-historycznego dziedzictwa kraju. Dokładnych danych o dacie budowy cerkwi Świętego Michaiła Archanioła na wsi Synkowicze nie zachowało się. Na daną chwilę przyjęte uważać, że świątynia została wzniesiona w końcu XV albo początku XVI wieku. Po pewnym innym wersjom świątynia mogła czy zostać nadanym ledwo nie XIII wieku. W dowolnym przypadku to bardzo stara świątynia i jedno z najstarszych zachujących się kamiennych budynków w Białorusi. Do słowa sam cerkiew Świętego Michaiła Archanioła rozmieszczona niewiele na uboczu od wsi Synkowicze.

Od 1960 roku świątynia była wykorzystywana jak spichrz. W końcu 20-go wieku zwrócona wierzącym i częściowo odrestaurowana. Eksterier przywrócony doskonale i w całości. Wnętrze jak dawniej odbudowuje się. Cerkiew Świętego Michaiła Archanioła na wsi Synkowicze teraz znajduje się w dobrym stanie, do tego jejo kontynuują restaurować. Dana świątynia obronnego typu znany nie tylko jak jeden z najważniejszych zabytków architektury Białorusi. W cerkwi Świętego Michaiła Archanioła na wsi Synkowicze są przechowywane kilka ikon znanych ze swoich cudownych właściwości. Także słynie cerkiew i swoimi dzwonami, posiadającymi niepowtarzalny dźwięk. Przy danej świątyni doskonała akustyka, modlitwy, śpiew albo dźwięk dzwonów słyszalny jednakowo dobrze w każdym kąciku cerkwi.

Synkowicze

Synkowicze

Cerkiew Świętego Michaiła Archanioła na wsi Synkowicze włączana w mnóstwo turystycznych tras i wycieczek. Turyści i pielgrzymi odwiedzają tę świątynię bardzo aktywnie i zawsze zostają pod pięknym wrażeniem, przecież tu bardzo jasno wyczuwa się oddech średniowiecza. W wsi Synkowicze jest i nieco innych niedużych osobliwości, to reszty dwóch gospodarstw z kompleksami gospodarczych budów i destylarnia początki 20-go wieku. Wszyscy te obiekty znajdują się w bardzo słabej kondycji i nie przedstawiają zainteresowania dla turystów.

Synkowicze

Synkowicze

Synkowicze

Synkowicze

Synkowicze