Homelski obwód

Homelski obwód Białorusi

Region Homel znajduje się w południowo-wschodniej Białorusi, graniczy z Rosją i Ukrainą. W ogóle, w regionie Homlu na Białorusi dominują nizinne ulgę. Rzeka należy do obszaru dorzecza Dniepru. Region Homel z Białorusi jest najbogatsze zasoby naturalne. Jest olej, potas i sól kamienna, węgiel brunatny, łupki bitumiczne, torf, kreda, gips i więcej. W wyniku awarii w Czarnobylu znaczna część regionu Homlu na Białorusi poddano skażenia radioaktywnego, wielu wioskach i przesiedlono. Na obszarach szczególnie zanieczyszczonych powstał Polesie Państwo Radiacji Rezerwat ekologiczny. Jest to jedyny rezerwat w świecie tego typu. Również w regionie Homlu na Białorusi jest Park Narodowy "Prypeć" - kraina dziewiczej przyrody.

Dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu Homlu na Białorusi obejmuje liczne zabytki historii, sztuki, archeologii i architektury, a także wiele innych atrakcji. W regionie homelskim na Białorusi jest miasto Turov - centrum starożytnego księstwa o tej samej nazwie, a jednym z najważniejszych miast Rusi Kijowskiej. Jest to również ważne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i historycznego samego miasta jest Homel z przepięknym parkiem, pięknie rzucił na Sozhyu i innych atrakcji.

Dla turystów i na Białorusi w rejonie homelskim istnieje wiele muzeów, w tym muzeów lokalnej historii i folkloru. Wiele innych atrakcji okolicy czekają na odwiedzających i turystów. Również turyści i podróżujący w regionie homelskim na Białorusi mogą łowić ryby w potężnych i pełnych płynących rzek ziemi.

Brahiński powiat Białorusi

Brahiński powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Brahiński powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Brahiński powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Budzki powiat Białorusi

Budzki powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Budzki powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Budzki powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Chojnicki powiat Białorusi

Chojnicki powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Chojnicki powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Chojnicki powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Czeczerski powiat Białorusi

Czeczerski powiat Homelskiego obwódu Białorusi nie jest bardzo bogaty w zabytki architektury i atrakcji. W Czeczerski powiat przetrwały tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Ale wśród pozostałych miejsc i zabytków Czeczerski powiat, ratusz wyróżnia się bardzo silnie w mieście Czeczersk, ratusz jest wyjątkowy nie tyle dla jego architektury, jak z samej jego obecności, co nie jest typowe dla małych miast we wschodniej części Białorusi.

Dobruski powiat Białorusi

Dobruski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Dobruski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Dobruski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Homelski powiat Białorusi

Homelski powiat Homelskiego obwódu Białorusi ma znaczące zabytki architektury i atrakcji. Oczywiście większość z nich znajduje się w mieście Homel. Większość zabytków i atrakcji Homel są świątynie i katedry z róznych lat. Jest również bogaty w cerkwiach i resztą Homelski powiat. Ponadto Homelski powiat ma jeden z najpiękniejszych pałaców na Białorusi, która jest obecnie znajdujących bogate muzeum, a obok pałacu, malowniczo rozciągnięte w szerokim Soż piękny park. Zachowały się również w Homlu i innych historycznych rozwoju obszarów miejskich.

Jelski powiat Białorusi

Jelski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Jelski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Jelski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Kalinkowicki powiat Białorusi

Kalinkowicki powiat Homelskiego obwódu Białorusi, ma kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. Najważniejszym z tych zabytków jest kompleks budynków klasztoru we wsi Jurawiczy. Również w Kalinkowicki powiat przeżył kilka innych małych kościołów, dworów i zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały wzniesione w ostatnich czasach. Miejsca i zabytki Kalinkowicki powiat mogą być interesujące dla turystów, pielgrzymów i turystów aktywne zainteresowanie Białorusią i jej historii.

Kormiański powiat Białorusi

Kormiański powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma żadnych zabytków architektury i atrakcji. W Kormiański powiat przetrwał tylko kilka historycznych budynków zlokalizowanych w mieście Korma. W pozostałej części Kormiański powiat istotny wpływ awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu nie ma żadnych historycznych budynków, zabytków i pomników.

Lelczycki powiat Białorusi

Lelczycki powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Lelczycki powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Lelczycki powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Mozyrski powiat Białorusi

Mozyrski powiat Homelskiego obwódu Białorusi ma kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. Większość zabytków i atrakcji Mozyrski powiat znajduje się w mieście Mozyrzu. Tutaj istnieją Kościoł i kilka kościołów prawosławnych, i cały szereg innych zabytkowych budynków. Samo Mozyrz miasto jest bardzo malownicze położony na wzgórzach na brzegu Prypeci. W Mozyrski powiat istnieją inne zabytki architektury i zabytki w innych miastach, głównie kościołów i rezydencji.

Narowelski powiat Białorusi

Narowelski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Narowelski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Narowelski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Oktiabrski powiat Białorusi

Oktiabrski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Oktiabrski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Oktiabrski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Petrykowski powiat Białorusi

Petrykowski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Petrykowski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Petrykowski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Rohaczowski powiat Białorusi

Rohaczowski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Rohaczowski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Rohaczowski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Rzeczycki powiat Białorusi

Rzeczycki powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Rzeczycki powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Rzeczycki powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Wietkowski powiat Białorusi

Wietkowski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Wietkowski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Wietkowski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Łojowski powiat Białorusi

Łojowski powiat Homelskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i atrakcji. W Łojowski powiat przetrwał tylko kilka małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Łojowski powiat mogą być interesujące dla turystów bardzo aktywnie zainteresowanych Białorusią i jej historii.

Świetłohorski powiat Białorusi

Świetłohorski powiat Homelskiego obwódu Białorusi ma kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. Większość z nich znajduje się w mieście Świetłohorsk, to malowniczo położony kościół, na brzegiem Berezyną i kilka cerkwi i innych zabytków. W Świetłohorski powiat także w innych wsiach i miasteczkach zachowały niektóre z atrakcji i zabytków architektonicznych, głównie małych kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach.

Żytkowicki powiat Białorusi

Żytkowicki powiat Homelskiego obwódu Białorusi ma kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. Znajduje się w Żytkowicki powiat miasto Turów. To miasto jest jednym z najstarszych na Białorusi, było niegdyś stolicą tytułowego królestwa. Dziś w tym mieście mieści się muzeum, które znajduje się w założenia jednego z najstarszych kamiennych kościołów na Białorusi. Również w mieście Turów zachowanych bardziej nowoczesny świątynię. Turów również bardzo atrakcyjne dla ornitologów, jak tuż obok miasta na dużej wyspie na środku Prypeci, gdzie drapieżniki nie mogą dotrzeć i rzadko odwiedzane przez ludzi, którzy zamieszkują wiele rzadkich gatunków ptaków. W Żytkowicki powiat, są inne zabytki i atrakcje turystyczne, które są zdominowane przez kościół i dwór.

Żłobiński powiat Białorusi

Żłobiński powiat Homelskiego obwódu Białorusi ma kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. Wśród zabytków i atrakcji Żłobiński powiat dominuje historyczne dziedzictwo zachowane w miejscowości Czerwony Brzeg. Tutaj doskonale zachowany dwór się bardzo ciekawy styl, to nie ma odpowiednika w Białorusi, w pobliżu domostwa jest także szereg innych zabytkowych budynków. Również w miejscowości Czerwony Brzeg znajduje tytułowej pomnik skomplikowane dzieci torturowani w czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym znajduje się w miejscowości. W Żłobiński powiat, są inne zabytki i atrakcje turystyczne, które są zdominowane przez kościół i dwór.