Świetłohorsk - to duże miasto Homelskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Świetłohorskiego powiatu. Aż do środku 20-go wieku dane osiedlanie było niedużym miejscem i nosiło nazwę Szaciłki. Burzliwy rozwój miasta zaczął się w 1950-ch latach i trwał aż do 1970-ch lat. W te czasy w mieście i okolicach zostało wzniesione nieco dużych przemysłowych przedsięwzięć, nowe osiedle, instytucje edukacyjne, domy kultury i muzea, budynki biurowe. W 1961 roku osiedle Szaciłki było przekształcone w miasto Świetłohorsk. W 1966 roku do miasta była przyłączoną kolejową stacją Szaciłki, a w 1975 roku do miasta także była przyłączona sąsiednia wieś Swietocz, która do 1964 roku nosiła nazwę Kakal. Miasto Świetłohorsk rozmieszczone nad brzegiem rzeki Berezyna.

Świetłohorsk

Jeżeli mówić o architektonicznym dziedzictwie i osobliwościach miasta Świetłohorsk, to do najwyrazistszych i pozostających w pamięci budynków miasta wolno zanieść dwie współczesnych świątyni. W-pierwszych, to kościół Wzniesienia Świętego Krzyża, który powstawał z czerwonej cegły od 1992 roku po 1997 rok. Kościół bardzo malowniczo rozlokowany na dobrze urządzanym nabrzeżu rzeki Berezyna. Jeszcze jednej nader godnej uwagi świątynią staje się cerkiew Przemienienia Pańskiego, która wznosiła się z białej cegły od 1998 roku po 2006 rok.

Świetłohorsk

Oprócz tego, oddzielnie warto wspomnieć jeszcze o kilku niedużych osobliwościach i właściwościach miasta Świetłohorsk. W-pierwszych, to budynek miejscowego dworca. Dana budowa została wzniesiona w charakterze kolejowej stacji «Szaciłki» w 1915 roku. W-drugich, w mieście Świetłohorsk jest jeszcze jedna nieduża prawosławna świątynia a mianowicie cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła, nadana 1989 rokowi. Także niezbędne zaznaczyć, co śródmieście miasta Świetłohorsk pięknie urządzane, tu są kilka pomników, w tej liczbie poświęconych wydarzeniom Drugiej Wojny Światowej. Jak już wspominało się, miasto Świetłohorsk rozmieszczone nad brzegiem rzeki Berezyna. W pobliżu śródmieścia zagospodarowane piękne nabrzeże tej rzeki, z dróżkami dla pieszych, miejscami do odpoczynku i pewnymi innymi elementami miejskiej infrastruktury, takimi jak kawiarnia i sklepy.

Świetłohorsk

Świetłohorsk

Świetłohorsk