Miński obwód

Miński obwód Białorusi

Miński obwód znajduje się w centralnej części Białorusi. Jest to jedyny obszar w kraju, który graniczy z wszystkich innych obszarach Białorusi i nie ma żadnych granic z innymi państwami. Centrum - miasto Mińsku, stolicy Białorusi. Na terenie obwodu mińskiego najważniejsze korytarze transportowe łączące Europę Zachodnią ze Wschodem, regiony Morza Czarnego z krajami Morza Bałtyckiego, a także wszystkie obszary Białorusi razem.

Ulga z obwodu mińskiego Białorusi mieszane: wzgórza między równiny i niziny. Na terenie obwodu mińskiego Białorusi jest najwyższym punktem w kraju - górski Dzerzhinsk. Obwód miński zajmuje drugie miejsce na Białorusi przez liczbę zbiorników wodnych.Region jest wodny między rzekami dorzecza Morza Czarnego i Bałtyku. Na terenie obwodu mińskiego Białorusi ma największe jezioro na Białorusi - Narach.

Obwód Mińsk Białoruś ma wielkie zasoby dla rozwoju turystyki. Wiele miast i miasteczek z tej ziemi ma bogate historyczne wydarzenia z przeszłości, mają cenne historyczne, kulturowe i architektoniczne dziedzictwo i wiele atrakcji. Wszystko to pozwala na rozwój miast i wsi województwa mińskiego Białorusi jako rodzaj ośrodków turystyki lokalnej i międzynarodowej. Wśród najważniejszych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i historycznego osadnictwa wyróżnia się: Shults, Budsławiu, Zaslawye, Logoysk.

Również w regionie mińskim Białorusi znajdują się i inne główne atrakcje turystyczne, takie jak pomnik skomplikowane "Khatyn";Skansen "Linia Stalina"; Muzeum Wsi "Strochitsy"; Etnograficzny Kompleks "Dudutki"; centra sportowe i ośrodki narciarskie w Raubichi, Silichi i Lahojak. Wszystkie te atrakcje są zawsze gotowe do podjęcia turystów i oferują im szeroki zakres usług.

Berezyński powiat Białorusi

Berezyński powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Berezyński powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Berezyński powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.

Borysowski powiat Białorusi

Borysowski powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Borysowski powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Borysowski powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.

Czerwieński powiat Białorusi

Czerwieński powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma kilka małych zabytków architektury i zabytków. W Czerwieński powiat pozostał kilka kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Miejsc i zabytków Czerwieński powiat może być interesujące dla turystów i bardzo aktywny udział w Białorusi i jej historii.

Dzierżyński powiat Białorusi

Dzierżyński powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Dzierżyński powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Dzierżyński powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.

Klecki powiat Białorusi

Klecki powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Klecki powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Klecki powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.

Kopylski powiat Białorusi

Kopylski powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Kopylski powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Kopylski powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.

Krupski powiat Białorusi

Krupski powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Krupski powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Krupski powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.

Lubański powiat Białorusi

Lubański powiat Mińskiego obwódu Białorusi, niestety, bardzo słabe w zabytków i atrakcji. W Lubański powiat pozostał tylko kilka kościołów i dworów, które też nie jest w najlepszym stanie. Na pewno w Lubański powiat istnieją inne zabytki architektury i zabytków, ale nie tak bardzo.

Miadziolski powiat Białorusi

Miadziolski powiat Mińskiego obwódu Białorusi, na szczęście, jest bardzo bogatym w zabytki architektury i zabytków. W Miadziolski powiat, w wielu wsiach i miasteczkach zachowały się zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, kapliczki i wiele więcej. Większość z tych obiektów są w doskonałej kondycji. Oczywiście w Miadziolski powiat istnieją inne zabytki architektury i zabytków, wiele ich. Szczególnie silne w Miadziolski powiat przypisane Budsław. W Budsławiu najważniejsze katolickie sanktuarium Białorusi - bazyliki, która posiada cudowną ikonę Matki Bożej Budsławskiej. Należy również zauważyć, że w terytorium Miadziolski powiat jest jezioro Narocz - perła dziedzictwa przyrodniczego Białorusi.

Miński powiat Białorusi

Miński powiat Mińskiego obwódu Białorusi, na szczęście, jest bardzo bogatym w zabytki architektury i zabytków. W Miński powiat, w wielu wsiach, miasteczkach i wioskach zachowane starożytne kościoły, cerkwie, dwory, kaplice i więcej. Większość z tych obiektów są w doskonałej kondycji. Oczywiście w Miński powiat, istnieją inne zabytki i atrakcje, wiele nich. Szczególnie silne w Miński powiat stoi Zasław. Choć teraz tego miasta i małe, ale jest bardzo stary, i zachował się bardzo zabytki: kościół typu obronnego - rzadki rodzaj atrakcji na Białorusi; kościół; starożytny zamek i miejsce fortyfikacji z początku 20-go wieku. Należy również zauważyć, że nie należy Mińsk do swoją powiat, o mieście tutaj.

Mołodeczański powiat Białorusi

Mołodeczański powiat Mińskiego obwódu Białorusi, na szczęście, bardzo bogaty w zabytki architektury i zabytków. W Mołodeczański powiat, w wielu wsiach, miasteczkach i wioskach zachowane starożytne kościoły, cerkwie, dwory, kaplice i więcej. Wiele z tych obiektów są w doskonałej kondycji. Oczywiście w Mołodeczański powiat ma innych zabytków i atrakcji, wiele nich.

Nieświeski powiat Białorusi

Nieświeski powiat Mińskiego obwódu Białorusi, na szczęście, bardzo bogaty w zabytki architektury i zabytków. W Nieświeski powiat, w wielu wsiach, miasteczkach i wioskach zostały zachowane kościoły, kościoły, pałace, kapliczki i wiele więcej. Większość z tych obiektów są w doskonałej kondycji. Ale, oczywiście, większość zabytków architektonicznych i atrakcji Nieświeski powiat znajduje się w Nieświeżu. To miasto wyróżnia się dziedzictwo historyczne, nie tylko w Nieświeski powiat, ale w całej Białorusi. W Nieświeżu znajduje główne zabytki architektury i ciekawych miejsc na terenie całego kraju: pałac i park zespołem Radziwiłłów, kościół Jezuitów, Ratusz, Słucka Brama, Wieża zamkowa, pasaż handlowy, dawny klasztor katolicki i cały szereg innych zabytkowych budynków. Wszystkie te zabytki architektoniczne razem tworzą unikalny i niepowtarzalny zespół. Oczywiście, w Nieświeski powiat są inne zabytki architektury i zabytków, wiele ich.

Puchowicki powiat Białorusi

Puchowicki powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma pewną liczbę zabytków i atrakcji. W Puchowicki powiat, kilka wiosek i miast zostały zachowane kościoły, kościoły, pałace, kaplice i więcej. Większość z tych obiektów są w zadowalającym stanie. Znajduje się on w Puchowicki powiat Muzeum Rzemiosła ludowe "Dudutki", jest powszechnie znany wśród turystów. Również Puchowicki powiat różni się od wszystkich innych powiatów Białorusi, że nie wymienionych w tytule jego centrum dzielnicy, która jest miastem - Maryjna Górka. Oczywiście w Puchowicki powiat istnieją inne zabytki architektury i zabytków, które mogą przyciągnąć turystów i podróżnych.

Smolewicki powiat Białorusi

Smolewicki powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma minimalną liczbę małych zabytków i atrakcji. W Smolewicki powiat w kilku wsiach, miasteczkach i miastach kościoły, kościoły, kaplice i dworu. Wiele kościoły i katedry zbudowano w ostatnich czasach. Większość obiektów dziedzictwa kulturowego Smolewicki powiat pozostawały w zadowalającym stanie. Smolewicki powiat jest również znana jego potencjału gospodarczego i przemysłowego. W odino Smolewicki powiat znajduje się firma "BelAZ" - jeden z największych na świecie ciężarówek górniczych. Oczywiście w Smolewicki powiat nadal ma zabytków architektury i zabytków, które przyciągają turystów i podróżnych, ale nie dużo.

Soligorski powiat Białorusi

Soligorski powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma minimalną liczbę małych zabytków i atrakcji. W Soligorski powiat, kilka wiosek i miast zachowany kościół lub dwór zniszczony. Soligorski powiat słynie z większym potencjałem gospodarczym i przemysłowym, a nie dziedzictwa kulturowego i historycznego. To tu teraz "BelarusKali" wydobywa różne surowce mineralne, z których następnie produkuje potas. Firma jest jednym z największych graczy na tym rynku na świecie. Oczywiście, w Soligorski powiat nadal ma zabytków architektury i zabytków, które mogą przyciągnąć turystów i podróżnych, ale nie dużo. Ale niektóre turystów przyciąga kariery soli "BelarusKali", przy okazji tutaj i można dostać się do jaskiń solnych, niektórzy uważają, że przebywanie w tych jaskiń może być przydatne.

Starodoroski powiat Białorusi

Starodoroski powiat Mińskiego obwódu Białorusi, niestety, nie ma znaczących zabytków architektury i zabytków. Starodoroski powiat całym regionie pozostało tylko kilka kościołów, dworów i innych zabytkowych budynków. Wiele z tych budynków są wykorzystywane do różnych potrzeb administracyjnych i gospodarczych i nie stanowią żadnego zainteresowania dla turystów i podróżników. Te zabytki architektury i zabytki Starodoroski powiat, że nadal zakonserwowane, utrzymane w dobrym stanie.

Stołpecki powiat Białorusi

Stołpecki powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma znaczące zabytki architektury i zabytków. W Stołpecki powiat liczne kościoły, cerkwie, dwory, kaplic i innych obiektów zabytkowych. Większość obiektów dziedzictwa kulturowego Stołpecki powiat są w doskonałej kondycji. Szczególnie silne w Stołpecki powiat jego zabytki i atrakcje są przydzielone miasto Nowy Swierzien i wieś Dieraunaja. W obu tych osiedli zachowane starożytne monumentalne kościoły.

Słucki powiat Białorusi

Słucki powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma niewielką liczbę zabytków i atrakcji. W Słucki powiat, kilka wiosek i miast zostały zachowane kościoły, kościoły, pałace, kaplice i więcej. Większość z tych obiektów są w zadowalającym stanie. Ale, niestety, wiele zabytków i atrakcji Słucki powiat nie całkiem pasuje do bogatej historii tych ziem. Na przykład, na Białorusi jest powszechnie znany Święta Sofia Słucka, i Słuck pasy są nawet jeden z symboli narodowych na Białorusi. Oczywiście, w Słucki powiat nadal ma zabytków architektury i zabytków, które mogą przyciągnąć turystów i podróżnych, ale nie dużo.

Uździeński powiat Białorusi

Uździeński powiat Mińskiego obwódu Białorusi ma kilka małych zabytków architektury i zabytków. W Uździeński powiat przetrwało kilka cerkwi, dworów i innych zabytkowych budynków. Większość obiektów dziedzictwa kulturowego Uździeński powiat są w złym stanie. Miejsc i zabytków Uździeński powiat może być interesujące dla turystów i bardzo aktywny udział w Białorusi i jej historii.

Wilejski powiat Białorusi

Wilejski powiat Mińskiego obwódu Białorusi jest bardzo bogaty w zabytki architektury i zabytków. W Wilejski powiat zachowało się wiele zabytkowych kościołów, kościołów i dworów, większość z nich jest w dobrym stanie. W mieście Wilejka, wśród innych atrakcji i zabytków, zachowane: kościół, dwa kościoły, zabytkowy budynek miasta. Zbyt wiele miast i wsi Wilejski powiat znaczące zabytki i atrakcje. Wśród tych wsi, jego unikalny piękno wsi stoi Wiazyń, znajdujący się na brzegu Wilejskiego zbiornika. Również Wiazyń zachowana kaplica i kościół.

Wołożyński powiat Białorusi

Wołożyński powiat Mińskiego obwódu Białorusi jest bardzo bogaty w zabytki architektury i zabytków. W Wołożyński powiat zachowało się wiele zabytkowych kościołów, kościołów i dworów, większość z nich jest w dobrym stanie. W mieście Wołożyn zachował wspaniały pałac, w Wołożyn ma również inne atrakcje i zabytki: dwie świątynie, kościoły, zabytkowy budynek miasta. Zbyt wiele miast i wsi z Wołożyński powiat znaczące zabytki i atrakcje. Wśród tych miast wyróżniać Iwianiec i Rakau. W każdym z tych miast przeżyli z kilku kościołów i kościołów, a także zabytkowego miasta lub osiedla rozwoju.

Łohojski powiat Białorusi

Łohojski powiat Mińskiego obwódu Białorusi stosunkowo bogate w zabytki i atrakcje. W Łohojski powiat przeżył kilka starych kościołów, kościołów i dworów, niektóre z nich są w dobrym stanie, a niektóre w złe. Na pewno w Łohojski powiat istnieją inne zabytki i atrakcje, ale nie tak bardzo.