Hrozów (druga wersja nazwy: Hrozowo) - to duża wieś w Kopylskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Główną i właściwie jedyną atrakcją, osobliwością oraz zabytkiem miasteczka Hrozów są ruiny niewielkiego pałacu. Pałac ten został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku jako centralny budynek rozległego i malowniczego zespołu dworskiego, który dawniej znajdował się we wsi Hrozów. Majątek ten wielokrotnie zmieniał właścicieli. W czasach świetności, w drugiej połowie XIX wieku, zespół dworski we wsi Hrozów obejmował wiele budynków o różnym przeznaczeniu, a także piękny park ze stawami i alejkami. Niestety do dziś z całego zespołu dworskiego przetrwały tylko ruiny pałacu centralnego. Faktem jest, że pałac we wsi Hrozów został poważnie uszkodzony podczas Drugiej Wojny Światowej. Niemniej jednak, już w latach pięćdziesiątych XX-go wieku dwór został częściowo odrestaurowany. Następnie w różnych okresach budynek dworski we wsi Hrozów służył jako szkoła, sierociniec i schronisko. Pod koniec lat 70-tych XX-go wieku pałac został opuszczony i przez długi czas był pusty. W latach 2010-tych planowano przebudowę pałacu we wsi Hrozów i stworzenie na jego bazie domu wakacyjnego. Wykonano kilka etapów prac budowlanych, ale potem prace ustały i już nie postępują. Jednocześnie stan dworku z roku na rok tylko się pogarsza, w tej chwili już możemy powiedzieć, że mówimy o ruinach. Wygląda na to, że osiedle jest niszczone szybciej niż odbudowywane. Niemniej jednak pałac na wsi Hrozów jest nadal ciekawą osobliwością i atrakcją Białorusi, zabytkiem architektury XVIII wieku, a także kulturalną i historyczną wartością kraju.

Hrozów

Hrozów

Hrozów

Hrozów

 

Szkice Napoleona Ordy, Hrozów:

Szkice Napoleona Ordy, Hrozów