Kopyl - to miasto Mińskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Kopylskiego powiatu. Główną atrakcją architektoniczną, oraz podstawową osobliwością i zabytkiem miasta Kopyl jest cerkiew prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego. Ta świątynia została zbudowana w 1866 roku z cegieł i kamienia naturalnego. W czasach radzieckich cerkiew w mieście Kopyl nie funkcjonowała, a budynek świątyni w różnych okresach służył lokalnym organizacjom jako muzeum i na potrzeby gospodarcze. Pod koniec XX wieku cerkiew zwrócono wiernym. Następnie odrestaurowano świątynię w mieście Kopyl. Obecnie cerkiew ta jest funkcjonującą świątynią, jest w doskonałym stanie i jest w nim utrzymywana. Teren wokół cerkwi w mieście Kopyl jest pięknie zagospodarowany. Zespół architektoniczny świątyni jest uzupełniony i ozdobiony małą dzwonnicą. Cerkiew prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w mieście Kopyl to ciekawa atrakcja oraz osobliwość Białorusi, zabytek architektury XIX wieku, a także wartość kulturowo-historyczna kraju.

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kolejną małą atrakcją oraz zabytkiem miasta Kopyl jest kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W połowie XIX wieku, czyli w latach 1859–1864, w mieście Kopyl zbudowano monumentalny kamienny kościół. Ta oryginalna starożytna świątynia została zamknięta przez władze radzieckie w pierwszej połowie XX wieku. Następnie kościół został uszkodzony podczas Drugiej Wojny Światowej i został przez Niemców przebudowany na stajnię. Po wojnie, w latach pięćdziesiątych XX wieku, budynek dawnego kościoła, położony w centrum miasta, został ponownie znacząco i nie do poznania przebudowany na restaurację i jadalnię. Można wręcz powiedzieć, że jadalnia powstała jako nowa budowla na miejscu dawnego kościoła, wykorzystując tylko część fundamentów i ścian. Budynek tej jadalni i restauracji pochodzący z lat pięćdziesiątych XX wieku i przetrwał do dziś. Na początku XXI wieku w mieście Kopyl w nowym miejscu, dwieście metrów od restauracji, zbudowano mały nowy kościół. Ta nowa świątynia została konsekrowana pod historycznym tytułem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół w miejscowości Kopyl położony jest bardzo malowniczo, w historycznym centrum miasta, tuż obok cerkwi, na wysokim brzegu tutejszej rzeki, która w tym miejscu tworzy niewielki zbiornik wodny.

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kolejną ważną osobliwością miasta Kopyl jest dobrze zachowana dzielnica zwykłej historycznej zabudowy miejskiej. Wszystkie budynki wchodzące w skład tego kwartału powstały na przełomie XIX i XX wieków, są w dobrym stanie i obecnie służą jako budynki administracyjne i handlowe. Oprócz budynków tworzących wspomnianą dzielnicę, w mieście Kopyl znajduje się jeszcze kilka starych domów i budynków gospodarczych, również pochodzących z początku XX wieku. Wszystkie te zabytkowe budowle wspaniale zdobią miasto Kopyl i wraz ze świątyniami tworzą tu wspaniały i niezwykły klimat charakterystyczny tylko dla małych, ale starożytnych białoruskich miasteczek i wsi (pierwsza wzmianka o mieście Kopyl pochodzi z 1274 roku, ale według badań archeologicznych miasto Kopyl istniało już na początku XI wieku).

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl

Kopyl