Chołchłów - to duża wieś w Mołodeczańskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Chołchłów pojawia się stary drewniany kościół Przenajświętszej Panny Maryi. Dana świątynia początkowo została wzniesiona w dalekim 1738 rokowi. W środku 19-go wieku kościół na wsi Chołchłów kapitalnie został odrestaurowany i niewiele przebudowany. Po przytłoczeniu powstawania 1863 roku budynek świątyni został wyposażony w nowe urządzenia jako cerkiew prawosławna. W pierwszej połowie 20-go wieku wieś Chołchłów wchodziła w skład międzywojennej Polski, w związku z czym, świątynia została zwrócona katolikom. W powojenny czas kościół na wsi Chołchłów został zamknięty przez władze radzieckie, do tego budynek świątyni był wykorzystywany jak skład, lecz czczoną ikonę Przenajświętszej Panny Maryi w 1963 rokowi podali w Narodowe muzeum artystyczne Republiki Białoruś.

Chołchłów

W 1990-ch latach kościół na wsi Chołchłów był zwrócony wierzącym i odrestaurowany. Na daną chwilę ta drewniana świątynia nader uczczonego wieku znajduje się w znakomitej kondycji i staje się ciekawym zabytkiem architektury i osobliwością Białorusi. Przy tym tuż obok z kościołem na wsi Chołchłów zachowała się i jeszcze jedna nieduża osobliwość a mianowicie kaplica-grobowiec, zbudowana w 1847 roku. Stan kaplicy zadowalająco mocny, niemniej jednak, ona potrzebuje konserwacji.

Chołchłów

Chołchłów

Chołchłów

Chołchłów

Chołchłów