Kraśne - to bardzo duża wieś w Mołodeczańskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi, rozciągająca się na cztery kilometry wzdłuż autostrady Mińsk-Mołodeczno, w odległości mniejszej niż dziesięć kilometrów od samego Mołodeczno. Podstawową osobliwością miasteczka Kraśne pojawia się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta ceglana świątynia wznosiła się na wsi Kraśne od 1908 roku po 1911 rok. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wsi Kraśne zbudowany w neogotyckim stylu.

Kraśne

Kraśne

Z historii świątyni oddzielnie warto zauważyć ten fakt, co kościołowi w miasteczku Kraśne udało się uniknąć smutnej doli wielu białoruskich świątyń, które zostały zamknięte albo nawet zburzone w czasy radzieckie. Sprawa w tym, co kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wsi Kraśne nigdy nie przerywał funkcjonować po swoim początkowym przeznaczaniu. Ta świątynia zostawała otwarta dla wierzących nawet w czasy radzieckie. W okres od 1988 roku i po 1990 rok tu nawet przeprowadzały się prace konserwatorskie. W nasz czas w kościele także przy potrzebie przeprowadzają się prace po podtrzymaniu świątyni i przylegającego terytorium w znakomitej kondycji.

Kraśne

Kościół na wsi Kraśne rozmieszczony jest na znacznym wzgórzu, i staje się wysokościową i architektoniczną dominantą całego osiedlania. W sumie, świątynia doskonale jest widoczna z wielu punktów przylegającej miejscowości, a z terytorium kościoła, odpowiednie, otwiera się doskonałe panoramiczne widoki na całą wieś i okolice. Koło kościoła na wsi Kraśne w charakterze pamiętnej kompozycji ustalony pogięty krzyż od zburzonego kościoła na wsi Dubrowa. Na dzisiejszy dzień kościół na wsi Kraśne znajduje się w znakomitej kondycji, staje się działającą katolicką świątynią, kulturalnym, architektonicznym i historycznym zabytkiem początku 20-go wieku i ciekawą osobliwością Białorusi.

Kraśne

Kraśne

Jeszcze jedną ważną osobliwością i zabytkiem architektury wsi Kraśne pojawia się cerkiew Wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy. Cerkiew w miasteczku Kraśne została zbudowana w 1889 roku z cegły i kamienia łamanego w retrospektywno-rosyjskim stylu. W końcu 19-go wieku prawie wszystkie prawosławne świątynie w Białorusi wznosiły się w tym stylu. Cerkiew Wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy na wsi Kraśne posiada klasyczną krzyżowo-kopulastą formę z półokrągłej absydą, nad głównym wejściem wznosi się bardzo wyrazista wieża dzwonnica. W nasz czas w świątyni są przechowywane kilka unikatowych starych ikon. Cerkiew rozlokowana jest w centralnej części wsi Kraśne, znajduje się w znakomitej kondycji, staje się działającą prawosławną świątynią, kulturalno-historycznym zabytkiem końca 19-go wieku i ciekawą osobliwością Białorusi.

Kraśne

Jak już wspominało się, wieś Kraśne staje się wystarczająco dużym i ożywionym zaludnionym punktem, i posiada doskonałe transportowe połączenia komunikacyjne z Mińskiem i Mołodeczno. Turyści i podróżni mogą lekko tutaj dotrzeć i z zadowoleniem przeprowadzić tu pewien czas, oglądając miejscowe świątynie i osobliwości. Dobrą turystyczną atmosferę wsi Kraśne uzupełniają także kilka sklepów, kawiarnia, bank i inne infrastrukturalne obiekty. Oprócz tego, na wsi Kraśne są kilka pomników poświęconych wydarzeniom Drugiej Wojny Światowej, oglądanie których być może ciekawe pewnym turystom. Odwiedziny wsi Kraśne włączone są do kilku wycieczkowych i poznawczych tras po Białorusi.

Kraśne

Kraśne