Markowo

Markowo - to wieś w Mołodeczańskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Markowo pojawia się cerkiew Świętej Trójcy. Dana cerkiew została zbudowana w 1860 roku z kamienia naturalnego na niedużej wyżynie niedaleko od centrum wsi Markowo. Cerkiew na wsi Markowo funkcjonowała w ciągu całej swojej historii, nie została zamknięta w czasy radzieckie, i w nasze dni także pojawia się działającej. Obok z cerkwią zachowała się jeszcze i kaplica 19-go wieku, która w nasz czas wyposażona w nowe urządzenia pod techniczne pomieszczenie. Cerkiew i kaplica na wsi Markowo na dzisiejszy dzień znajdują się w znakomitej kondycji i stają się ciekawymi zabytkami architektury i osobliwościami Białorusi.

Markowo