Mołodeczno - to miasto Mińskiego obwodu Białorusi, centrum administracyjne Mołodeczańskiego powiatu. Pomimo faktu, że miasto Mołodeczno pojawia się nie tylko dość dużym (ludność miasta Mołodeczno zestawia bardziej 90 tysięcy człowiek), ale jeszcze i nader starym (miasto Mołodeczno po raz pierwszy wspomina się w pisemnych źródłach w 1388 rokowi), niemniej jednak tu nie ma jakichkolwiek zwłaszcza wartościowych albo wybitnych osobliwości. Jednak, kilka ciekawych zabytków architektury w mieście Mołodeczno, oczywiście, jest. A więc, podstawową osobliwością miasta Mołodeczno pojawia się cerkiew Wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy. Ta świątynia została zbudowana w mieście Mołodeczno w 1867-1871 latach z cegły i kamienia w retrospektywno-rosyjskim stylu. W końcu 19-go wieku prawie wszystkie prawosławne świątynie w Białorusi wznosiły się w tym stylu.

Mołodeczno

Cerkiew Wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy w mieście Mołodeczno posiada klasyczną prostokątną formę z pięcioramienną absydą, a nad głównym wejściem wznosi się bardzo wyrazista dzwonnica. W nasz czas w świątyni są przechowywane kilka unikatowych starych ikon. Cerkiew znajduje się w centrum historycznym miasta Mołodeczno. Ten rejon miasta aż nosi nazwę "Stare Miejsce". Do słowa, współczesne śródmieście Mołodeczno rozmieszczone na znacznej odległości od historycznego. Cerkiew Wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy w mieście Mołodeczno znajduje się w znakomitej kondycji, staje się działającą prawosławną świątynią, kulturalno-historycznym zabytkiem końca 19-go wieku i ciekawą osobliwością Białorusi.

Mołodeczno

Oprócz cerkwi Wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy w mieście Mołodeczno są jeszcze kilka prawosławnych i katolickich świątyń. Wszystkie te kościoły i cerkwi miasta Mołodeczno byli zbudowane po 1990 rokowi, innymi słowami, oni są współczesnymi. Niemniej jednak, niektóre z tych świątyń posiadają nader imponujące rozmiary i pozostającą w pamięci powierzchowność, a już dzisiaj mogą być ciekawy dla wielu podróżnych i turystów po Białorusi.

Mołodeczno

Mołodeczno

Jeszcze jedną historyczną budową miasta Mołodeczno, która zasługuje poszczególnej uwagi od strony turystów, pojawia się miejscowy kolejowy dworzec. Budynek tego dworca został wzniesiony w 1907 roku. Kolejowy dworzec w mieście Mołodeczno staje się bardzo kolorystycznym i pozostającym w pamięci budynkiem. Oprócz tego, ten dworzec ustawiony w bardzo charakterystycznym stylu architektonicznym, w którym w początku 20-go wieku powstawały bardzo wiele kolejowych dworców, ale bynajmniej nie wszystkie z ich zachowały się do naszego czasu. W mieście Mołodeczno kolejowy dworzec zachował się po prostu znakomicie, i na dzisiejszy dzień staje się nader wartościowym zabytkiem architektury, a także doskonałym, ciekawym i rzadkim wzorem i przykładem osobliwości takiego typu.

Mołodeczno

Mołodeczno

W mieście Mołodeczno jest jeszcze pewna ilość historycznych budów końca 18-go - początku 20-go wieków. Wszystkie te budynki można przypisać do starego szeregowego miejskiego zabudowywania. Na bieżącą chwilę wszystkie te historyczne budowy miasta Mołodeczno znajdują się w mocnym stanie, eksploatują się w różnych celach, i oddzielnie nie mogą być ciekawi dla turystów. Jednak, kilka takich starych budynków rozmieszczone niedaleko od cerkwi w centrum historycznym miasta Mołodeczno. Razem ze świątynią te budowy kształtują nader godny uwagi zespół architektoniczny i dobrze uzupełniają turystyczną atmosferę tego miejsca.

Mołodeczno

Mołodeczno

Mołodeczno

W mieście Mołodeczno jest mnóstwo współczesnych pomników i przydrożnych kaplic. Wśród nich na poszczególnej uwagi turystów i podróżnych zasługuje pomnik Michała Kleofasa Ogińskiego - wybitnego białoruskiego kompozytora i działacza politycznego, który dwadzieścia lat mieszkał w swoim rodowym majątku Zalessie, rozmieszczonym w 25 kilometrach od miasta Mołodeczno. Jeszcze jedną ozdobą miasta staje się stela, uwieńczona przez rzeźbę Matki Boskiej i rozmieszczona na jednym z wjazdów w Mołodeczno od strony Mińska.

Mołodeczno

Mołodeczno

Jeszcze jednej bardzo ważną osobliwością miasta Mołodeczno pojawia się pamiątkowy kompleks, poświęcony pamięci ofiar obozu koncentracyjnego "Stalag-342". Ten unikatowy pamiątkowy kompleks stanowi stylizowany barak z betonu. Dany pamiątkowy kompleks wzniesiony w miejscu koncentracyjnego obozu "Stalag-342". Przez ten faszystowski obóz w latach Drugiej Wojny Światowej przeszło koło 80 tysięcy jeńców wojennych, partyzantów i cywilów, w tym kobiet i dzieci. Ponad 30 tysięcy z nich zostało zniszczonych. Dany pamiątkowy kompleks, stworzony w 1995 rokowi, wywiera nadzwyczaj silne wrażenie na interesantów i na zawsze zostaje w ich pamięci.

Mołodeczno

Mołodeczno

Mołodeczno

Jak już wspominało się, miasto Mołodeczno pojawia się dość dużym i ożywionym. Znajduje się w zaledwie 75 kilometrach od Mińska i posiada doskonałe transportowe połączenia ze stolicą. Turyści i podróżni mogą lekko tutaj dotrzeć i z zadowoleniem przeprowadzić tu pewien czas, oglądając miejscowe osobliwości. Dobrą atmosferę turystyczną miasta Mołodeczno uzupełniają także mnóstwo sklepów, kawiarni, restauracji, hoteli i innych infrastrukturalnych obiektów, niezbędnych podróżnym po Białorusi. Oprócz tego, w mieście Mołodeczno jest mnóstwo pięknie i dobrze urządzonych parków i cienistych alej, które spodobają się amatorom spacerów na świeżym powietrzu i ucieszą turystów. Odwiedziny miasta Mołodeczno włączane do kilku wycieczkowych i poznawczych tras po Białorusi.

Mołodeczno

Mołodeczno

Mołodeczno

Mołodeczno