Plebań - to mała wieś w Mołodeczańskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi, położona wzdłuż republikańskiej trasy Mińsk - Mołodeczno, w odległości w kilka kilometrów od dużej wsi Kraśne. Podstawową osobliwością wsi Plebań pojawia się cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta ceglana świątynia wznosiła się na wsi Plebań bardzo długo, a mianowicie od 1800 roku po 1858 rok. W architekturze świątyni są obecne liczne elementy charakterystyczne dla neogotyckiego stylu, na przykład, ostrołukowe otwory okienne i pilastry. Dana świątynia początkowo została wzniesiona w charakterze kościoła katolickiego.

Plebań

W czasie ludowego powstawania 1863-64 lat ten kościół na wsi Plebań był wykorzystywany powstańcami w jakości tajnego arsenału. Odpowiednie, po przytłoczeniu powstawania kościół został zamknięty przez carskie władze. W 1872 roku świątynia została podana kościołowi prawosławnemu. W okres od 1921 roku i po 1939 rok, kiedy wieś Plebań wchodziła w skład międzywojennej Polski, świątynia znowu funkcjonowała w charakterze katolickiego kościoła. W czasie Drugiej Wojny Światowej świątynia bardzo silnie ucierpiała. W drugiej połowie 20-go wieku kościół na wsi Plebań został rzucony i przeobraził się w ruiny. W 1996 roku świątynia znów została podana kościołowi prawosławnemu.

Plebań

Pierwszy i podstawowy etap konserwacji świątyni na wsi Plebań zakończył się w 2007 roku, po czym cerkiew znowu stanęła działającej. Jednak, określone rekonstrukcyjne pracy w świątyni są kontynuowane aż do naszego czasu. Rządem z cerkwią na wsi Plebań zachowała się także stara dwupoziomowa dzwonnica. Terytorium naokoło świątyni okrążone kamiennym ogrodzeniem. Dzwonnica i ogrodzenie zostały wzniesione razem z samą świątynią w 19-m wieku. Na dzisiejszy dzień cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na wsi Plebań pojawia się ważnym zabytkiem kultury, historii i architektury 19-go wieku, a także ciekawą osobliwością Białorusi.

Plebań

Plebań

Plebań

Jest na wsi Plebań i jeszcze jedna ważna architektoniczna i kulturalna osobliwość. Mowa idzie o oryginalnym drewnianym budynku plebanii 19-go wieku. Plebania rozmieszczona przez drogę od świątyni, która na chwilę budowy plebanii jeszcze była kościołem. Plebania - to dom katolickiego duchownego. W budynku plebanii także zazwyczaj rozmieszczała się parafialna administracja. Dana plebania na dzisiejszy dzień ciekawa i unikatowa tym, że w jej ścianach rozmieszczony nader godny uwagi turystyczny obiekt, a mianowicie - Centrum Tradycyjnej Kultury i Życia. Faktem jest, że po tym jak w drugiej połowie 19-go wieku był zamknięty kościół, ten historyczny dom zdążył przez jakiś czas funkcjonować jako szkoła, potem jako szpital, a potem jako filia muzeum historii białoruskiej literatury.

Dane muzeum nie korzystało z dużej popularności, dlatego w 2009 roku w budynku plebanii otworzyli galerię artystyczną. Jednak nie stała się zbyt popularna, dlatego od 2014 roku tu funkcjonuje Centrum Tradycyjnej Kultury i Życia. Dane centrum oferuje szeroki zakres usług dla turystów i podróżnych. W-pierwszych, to samodzielne oglądanie albo wycieczki grupowe po salach wystawowych muzeum. Takich sal w centrum są sześć: sala dzieł sztuki dzieci; sala prac artystów powiatu; sala kierunku sztuki i rzemiosła; sala chłopskiego życia 19-go wieku; sala poświęcona powstawaniu 1863-64 lat; sala wyrobów z lnu. W-drugich, w centrum tradycyjnej kultury i życia na wsi Plebań przeprowadza się mnóstwo różnych tematycznych przedsięwzięć, gier, etnograficznych wieczorów i mistrz-klasów z udziałem folklorystycznych kolektywów powiatu.

Plebań

W-trzecich, tu jest możliwość przeprowadzenia różnych prywatnych rodzinnych świąt i uroczystości w specjalnie wyposażanej sali bankietowej. Podobne święta także można organizować zgodnie tematycznym folklorystycznym programom. Budynek plebanii w całości odrestaurowany i znajduje się w znakomitej kondycji. Terytorium naokoło centrum tradycyjnej kultury i życia na wsi Plebań pięknie i bardzo dobrze urządzona. Tak więc, dana plebania na dzisiejszy dzień staje się nie tylko ważnym zabytkiem architektury 19-go wieku, ale też bardzo pociągającej dla turystów i podróżnych osobliwością, a także centrum życia kulturalnego samej wsi. Ciekawie zaznaczyć, że cała wieś Plebań w odpowiednim czasie została nazwana w zaszczyt miejscowej plebanii, która i po ten dzień staje się główną wizytową kartką osiedlania.

Plebań

Plebań

Plebań