Radoszkowicze - to miasteczko w Mołodeczańskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością osiedla Radoszkowicze pojawia się kościół Świętej Trójcy. Ta kamienna świątynia została zbudowana w stylu późnego klasycyzmu w 1855-1859 latach i poświęcona w 1860 roku. Kościół Świętej Trójcy został wzniesiony w miasteczku Radoszkowicze na tym miejscu, gdzie jeszcze z 15-go wieku znajdowały się drewniane świątynie, po tym jak poprzedni kościół w całości spalił się. Bardzo jaskrawą i godną uwagi stroną w historii kościoła w osiedlu Radoszkowicze pojawia się to, że właśnie tu w 1882 roku był chrzczony Iwan Daminikawicz Łucewicz - przyszły słynny białoruski poeta i tłumacz, dramaturg, publicysta i klasyk białoruskiej literatury, szeroko znany w Białorusi i daleko poza jej granicami pod pseudonimem Janka Kupała.

Radoszkowicze

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, a mianowicie w 1946 roku, kościół w miasteczku Radoszkowicze został zamknięty, a w budynku świątyni był organizowany fabryczny wydział po produkcji wyrobów z ceramiki. W wyniku takiej eksploatacji ku końcowi 20-go wieku budynek kościoła okazał się w awaryjnym stanie. W 1990 roku świątynia w osiedlu Radoszkowicze została zwrócona kościołowi katolickiemu. Konserwacja kościoła potrwała długich 13 lat. Powtórne poświęcenie przywróconej świątyni doszło do skutku w 2003 roku.

Radoszkowicze

W nasze dni kościół Świętej Trójcy w miasteczku Radoszkowicze znajduje się w dobrym stanie, i staje się nie tylko działającą katolicką świątynią, ale też ważnym historycznym, kulturalnym i zabytkiem architektury 19-go wieku, a także ciekawą osobliwością Białorusi. Jednak, niezbędne zaznaczyć, co w drugiej połowie 20-go wieku, zanim świątynia wchodziła w kompleks produkcyjnych budynków, kościół prawie od wszystkich stron został zabudowany przez różne budowy przemysłowego przeznaczenia, wysokie ceglane płoty, rurociągi i inne takie rzeczy. Odpowiednie fabryki funkcjonują i w nasz czas, dlatego kościół i po ten dzień pozostaje ściśnięty i pogrążony w gęstym pierścieniu niewyróżniających się warsztatów z cegły i ogrodzeń. Ta okoliczność trochę psuje wrażenie turystów i podróżnych, którzy odwiedzają kościół w osiedlu Radoszkowicze.

Radoszkowicze

Oprócz kościoła w miasteczku Radoszkowicze są jeszcze kilka godnych uwagi historycznych budów i pomników. Do ich liczby odnoszą się: prawosławna cerkiew drewniana Świętego Eliasza, zbudowana w 1945 roku; katolicka kaplica 19-go wieku, rozmieszczona na miejscowym cmentarzu; kilka budynków końca 19-go - początku 20-go wieków, które można zaliczyć do szeregowego miejskiego historycznego zabudowywania; a także kilka pomników i memoriałów poświęconych wydarzeniom Drugiej Wojny Światowej.

Radoszkowicze

Radoszkowicze