Wiazynka - to wieś w Mołodeczańskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wiazynka staje się muzeum-dwór Janki Kupały - wystającego białoruskiego poety, dramaturga, publicysty i tłumacza, słynnego klasyka białoruskiej literatury, ludowego poety Białorusi. Muzeum-dwór Janki Kupały na wsi Wiazynka stanowi się filią Państwowego literackiego muzeum Janki Kupały, rozmieszczonego w Mińsku. Dana filia aż nosi nazwę: "Wiazynka". Muzeum-dwór stworzony w miejscu folwarku, w którym w 1882 roku rodził się Janka Kupała.

Wiazynka

Na dzisiejszy dzień folwarczny kompleks obejmuje w siebie: centralny dom mieszkalny, kilka gospodarczych budów, małe formy architektoniczne, w tej liczbie klomby z kolorami, głazy narzutowe z napisami i mostki, pomnik poety i tak dalej. Przez pięknie dobrze urządzone terytorium folwarcznego kompleksu przepływa rzeczka Wiazynka, która tworzy w tym miejscu nieduże jeziorko. W ogóle mówiąc, bardzo malowniczy pagórkowaty i lesisty krajobraz, otaczający gospodarstwo-muzeum Janki Kupały na wsi Wiazynka, zestawia oddzielną część ekspozycji tego muzeum, w szczególności dlatego że podobne rodzaje zagrały szczególną rolę w twórczości poety. Większością budów wchodzących w skład folwarcznego kompleksu byli przywrócone zgodnie archiwalnym dokumentom i wspomnieniom starych mieszkańców na swoich historycznych miejscach w 1972 roku.

Wiazynka

Tym nie mniej, od pewnych budów 19-go wieku, wcześniej tworzących dany folwarczny kompleks na wsi Wiazynka, zachowali się i oryginalne fundamenty. W centralnym, byłym domu mieszkalnym gospodarstwa, w którym i rodził się Janka Kupała, na dzisiejszy dzień kładzie się bezpośrednio muzealna część kompleksu. Ekspozycja danego muzeum obejmuje dokumenty opisujące historię rodziny poety i wsi Wiazynka. Także w ekspozycji muzeum są kilka pokojów, w których odtworzone wnętrze tego domu na koniec 19-go stulecia z wykorzystaniem autentycznych wyrobów tego okresu. Te pokoje rzeczywiście poprzenoszą interesantów w atmosferę końca 19-go wieku, i bardzo kolorystyczne pooddają ducha tego czasu. Właśnie w tej części domu i żyła rodzina poety.

Wiazynka

Do wsi Wiazynka podróżnym bardzo wygodnie docierać. W kilku setkach metrów od muzeum rozmieszczona kolejowa stacja, na której zatrzymuje się mnóstwo pociągów elektrycznych. Dla turystów podróżujących samochodem przewidziane przestronne parkowanie, a w samym muzeum można nabyć pamiątki. Tak więc, dwór-muzeum Janki Kupały na wsi Wiazynka staje się bardzo poznawczą i malowniczą turystyczną osobliwością, ponadto ona otoczona przez należytą infrastrukturę. Spacer po terytoria folwarcznego kompleksu i odwiedziny samego muzeum może przynieść turystom i podróżnym masę pozytywnych emocji.

Wiazynka

Wiazynka

Wiazynka

Wiazynka