Festyn Budsławski to coroczna uroczystość ku czci Budsławskiej Ikony Matki Bożej, która jest przechowywana w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we wsi Budsław, Miadziolskiego powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. W 2014 roku katolicki festyn w Budsławiu, niezależnie od samej świątyni, uzupełnił państwową listę wartości historycznych i kulturowych Białorusi. A w listopadzie 2018 roku "Uroczystość ku czci Ikony Matki Bożej Budsławskiej (Budsławski fest)" została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Festyn Budsławski

Tradycja podróżowania do Budsławskiej ikony Matki Bożej od dawna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przez ponad cztery stulecia pielgrzymi z różnych miast i krajów przybywają do Budsławia, aby pokłonić się cudownej ikonie. Ta tradycja nie złamała się nawet w drugiej połowie XX wieku, w czasach radzieckich, kiedy świątynia w Budsławiu nie działała. Obecnie, tak jak poprzednio, turyści i podróżnicy przez cały rok dość aktywnie odwiedzają wieś Budsław.

Festyn Budsławski

Jednak każdego roku na początku lipca jest tu naprawdę wielu gości. Faktem jest, że święto ku czci ikony Matki Bożej Budsławskiej obchodzone jest 2 lipca. Każdego roku z okazji tego święta odbywa się wielka uroczystość - Festyn Budsławski, który jest przeprowadzany w pierwszy piątek i sobotę lipca. Ta coroczna uroczystość zamieniła się w bardzo piękne wydarzenie duchowe i kulturowe, które gromadzi w Budsławiu tysiące, a czasem dziesiątki tysięcy pielgrzymów, turystów i podróżników.

Festyn Budsławski

Program tej uroczystości i święta zazwyczaj obejmuje spotkanie i powitanie pielgrzymów przez kapłanów, kilka Mszy Świętych, modlitwę młodzieży, adorację Najświętszego Sakramentu, godziny modlitwy do Matki Bożej, Różaniec Święty, litanię do Najświętszej Maryi Panny i wiele innego. Jedną z najpiękniejszych chwil święta jest wieczorne nabożeństwo i procesja ze świecami w ciemności nocy. Podczas tej procesji tysiące wierzących zapalają świece i idą w Krzyżowy Szlach za kopią ikony Budsławskiej Matki Bożej, poruszając się po centralnym placu wioski i wracając do kościoła.

Festyn Budsławski

Na współczesnej Białorusi od 1992 roku odbywają się duże zorganizowane pielgrzymki do Budsławskiej ikony Matki Bożej. Pielgrzymi ze wszystkich regionów Białorusi, a także z sąsiednich krajów i daleko zza granicy, przybywają do Budsławia. Aby wspólnie czcić świątynię, ludzie pokonują duże odległości. Znaczna liczba uczestników uroczystości przybywa na festyn w ramach zorganizowanych grup pielgrzymkowych pieszo, z których niektórzy udają się do Budsławia za długo przed festynem Budsławskim i przemierzają setki kilometrów pieszo. Inni podróżni przyjeżdżają transportem prywatnym, autobusem, koleją, kajakiem lub rowerem.

Festyn Budsławski

Zgodnie z dobrą tradycją mieszkańcy wiosek przylegających do Budsławia ciepło witają grupy pielgrzymów pieszych i rowerowych, oferując pielgrzymom kolację i nocleg. Podczas pielgrzymek pieszo wierzący modlą się, śpiewają, uczestniczą w nabożeństwach. Takie grupy chodzą do świątyni bez względu na pogodę, nie zatrzymuje ich deszcz, upał, wiatr ani zimno. Już w Budsławiu, po wejściu do kościoła, gdy ostatnie metry pozostały do ikony, wierzący klękają i w taki sposób pokonują pozostały dystans. Oprócz tradycyjnych odbywają się również pielgrzymki na czczo, a także specjalne pielgrzymki dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Festyn Budsławski

Z reguły wszyscy biskupi Kościoła Katolickiego na Białorusi, duża liczba kapłanów i przedstawicieli różnych zakonów, a także nuncjusz apostolski na Białorusi, który jest ambasadorem Watykanu i przedstawicielem Papieża, przybywają na święto w Budsławiu. W festynie Budsławskim biorą również udział przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego, Białoruskiego Kościoła Prawosławnego, hierarchowie innych krajów, przedstawiciele rządu i kierownictwo lokalne.

Festyn Budsławski

Nawiasem mówiąc, centralny plac wsi Budsław, gdzie znajduje się bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywa się Plac Czerwony. W czasie festynu w Budsławiu na tym placu tymczasowo umieszcza się wiele namiotów, na których można kupić książki lub czasopisma duchowe i religijne, ikony i inne przedmioty religijne lub pamiątki. Tutaj można też zapoznać się z działalnością wielu organizacji religijnych i wydawnictw Białorusi, a także po prostu kupić posiłek i coś zjeść.

Festyn Budsławski

Uroczystość ku czci Ikony Matki Bożej Budsławskiej (Budsławski fest), wraz z jej integralnymi elementami, takimi jak pielgrzymki pieszo i nocna procesja ze świecami, jest prawdziwym skarbem narodu, symbolem białoruskiej tożsamości oraz cennym przykładem bogactwa kulturowego i dziedzictwa Białorusi. Na wielowyznaniowej Białorusi ikona Matki Bożej Budsławskiej jest czczona jako cudowna nie tylko przez katolików, ale także przez innych chrześcijan, a ludzie wszystkich wyznań chrześcijańskich odwiedzają Budsław.

Festyn Budsławski

Festyn Budsławski