Komarowo - to wieś w Miadziolskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Komarowo staje się folwarczny kompleks granicy 19-go i 20-go wieków. Jednak naraz zaznaczymy, co dwór na wsi Komarowo był na długo zanim w końcu 19-go wieku tu zacząć wznosić nowy kompleks budynków, który i zachował się do naszych dni. Tak na przykład, miejscowy park został założony bardziej 300 lat w tył. A do 1920-ch lat w skład folwarcznego kompleksu na wsi Komarowo wchodził już bardziej niż 30 różnych budynków, wśród których: sam folwarczny dom (parterowy, wykonany w formie cyrylickiej litery "П" z dziedzińcem wewnętrznym); dwa dużych parterowych oficyny, rozmieszczonych równolegle i naprzeciw folwarcznego domu; domy dla ogrodnika i innych pracowników; spichlerz; gorzelnia; obory; kuźnia; młyn i inne gospodarcze budowy. Cały folwarczny kompleks na wsi Komarowo był otoczony przez park ze stawami, kanałami i groblą, kilkoma ogrodami, cieplarniami i kamiennej bramą na wejściu.

Na daną chwilę, większość budynków wchodzących w folwarczny kompleks na wsi Komarowo, w tej liczbie oficyny i bardzo godny uwagi spichlerz, doskonale przywrócone. Sam folwarczny dom i pewne drugorzędne budynki folwarcznego kompleksu na wsi Komarowo znajdują się w stadium przywrócenia. Wszystkie budynki zachujące się do naszego czasu początkowo zostali zbudowani w końcu 19-go albo początku 20-go wieków. Cały przepych parku na razie, niestety, nie przywrócony, jednak i on także znajduje się w bardzo dobrym stanie. Na terytoria dworu na wsi Komarowo w czasy radzieckie także zostali wzniesione nieco dodatkowych budynków w których dzisiaj kładzie się szkoła.

Charakterystyczną właściwością danego dworu staje się to, że tu są naraz kilka turystycznych obiektów. Przy czym rozmieszczone oni w nader kolorystycznych i pięknych starych budowach z czerwonej cegły i kamienia naturalnego. W szczególe tu jest kawiarnia, sklep, dzierżawa łodzi i sprzętów rybackich, boisko i inne. Tak więc, dwór na wsi Komarowo, staje się jak rzadko pociągającym obiektem takiego typu dla turystów (przecież liczny inne dwory znajdują się w opustoszeniu czyż są wykorzystywani pod jakiekolwiek potrzeby nie związane z turystyką, na przykład, w charakterze szpitali, budynków biurowych albo pod siedziby ludzkie). Turyści i podróżni po Białorusi mogą z zadowoleniem przeprowadzić tu pewien czas, obejrzeć sam dwór, przespacerować się po parku i skorzystać z różnych usług turystycznych. Widoczne, co dwór na wsi Komarowo staje się ważnymi zabytkami architektury i ciekawą osobliwością Białorusi.

Komarowo

Komarowo

Komarowo

Komarowo

Komarowo

Komarowo

Komarowo

Komarowo