Krzywicze - to duża wieś w Miadziolskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawowymi osobliwościami wsi Krzywicze pojawiają się dwie świątynie: kościół i cerkiew. Starszym wśród tych świątyń pojawia się kościół Świętego Andrzeja Apostoła. Początkowo ta świątynia wchodziła w skład katolickiego klasztoru. Klasztor został założony na wsi Krzywicze w 1770 roku i początkowo włączał w siebie drewniany kościół i drewniane mieszkalne korpusy. Jednak już w 1796 roku w zamian tym drewnianym budowom zostali wzniesieni nowe kamienne kościół i mieszkalny korpus. Właśnie te budynki i zachowali się do naszych dni.

Po powstawaniu 1830 roku klasztor na wsi Krzywicze został zamknięty przez carskie władze. Po czym kościół stał się zwykłym parafialnym, a w byłych klasztornych korpusach stali mieszkać miejscowi duchowni, a także rozmieściło się parafialne kierownictwo. W drugiej połowie 19-go wieku cały architektoniczny kompleks został otoczony ogrodzeniem z kamienia naturalnego. Główne wejście na terytorium kościoła na wsi Krzywicze ozdobiła ceglana brama. W takim wyglądzie dany architektoniczny kompleks i zachował się do naszego czasu. Kościół, klasztorny korpus, brama i ogrodzenie na wsi Krzywicze podtrzymują się w dobrym stanie. Przy potrzebie, ich naraz zaś naprawiają i przywracają. Niewątpliwie, co kościół na wsi Krzywicze staje się ważnymi zabytkami architektury końca 18-go wieku i ciekawą osobliwością Białorusi.

Krzywicze

Krzywicze

Krzywicze

Jak już wspominało się, idącą osobliwością wsi Krzywicze pojawia się cerkiew Trójcy Świętej. Dana świątynia została zbudowana w 1887 roku. Ta nowa ceglana cerkiew na wsi Krzywicze została wzniesiona w zamian starej cerkwi drewnianej 1642 roku budowy, na tym zaś samym miejscu. W czasy radzieckie (a mianowicie z 1963 po 1989 rok) cerkiew na wsi Krzywicze została zamknięta, a w jej ścianach rozmieścił się skład. W ciągu tego czasu budynek świątyni silnie zestarzał się, do tego, widoczne, wystrój wewnętrzny cerkwi ucierpiał najsilniej. Tym nie mniej, po powrocie cerkwi na wsi Krzywicze wierzącym, dość szybko i jakościowo została odrestaurowana i na dzisiejszy dzień ta świątynia znajduje się w dobrym stanie. Terytorium naokoło cerkwi także otoczona przez ogrodzenie z kamienia naturalnego z pięknej bramą, ozdabiającej główne wejście. Cerkiew na wsi Krzywicze staje się ciekawą osobliwością Białorusi i zabytkiem architektury 19-go wieku.

Krzywicze

Krzywicze

Oprócz wspomnianych osobliwości na wsi Krzywicze są także i jeszcze kilka niewielkich historycznych budów, które zostały wzniesione w pierwszej połowie 20-go wieku i mogą zostać zaliczonymi szeregowe zabudowywanie wsi. Także, wcześniej na wsi Krzywicze był dwór. Zachowały się drewniany folwarczny dom i kilka gospodarczych budów. Jednak folwarczny dom w czasy radzieckie został przebudowany do zwykłego domu mieszkalnego a gospodarcze budowy znajdują się w niezmiernie paskudnym stanie. Mówiąc o turystycznym powabie wsi Krzywicze nie można nie wspomnieć, że tu są nie tylko kilka sklepów, apteka, oddziały poczty i banku, ale nawet jeszcze i nieduża kawiarnia.

Krzywicze