Miadzioł - to małe miasteczko w Mińskim obwodzie Białorusi, jednak on staje się administracyjnym centrum Miadziolskiego powiatu. Miasto Miadzioł staje się nader pociągającym kierunkiem dla turystów i podróżnych po Białorusi. Jednak, przeważnie taki powab powstaje nie na architektonicznych i kulturalnych osobliwościach, a na pięknie miejscowej przyrody. Sprawa w tym, co miasto Miadzioł bardzo malowniczo rozmieszczone między dwoma dużymi jeziorami: Miastro i Batorino, które dzieli pasmo lądu szerokością w jeden kilometr (na tym to pasmu częściowo i rozmieszczone miasto Miadzioł). Bardziej tego, jeszcze bardziej wąskie pasmo ziemi (porządku 500 metrów) oddziela jezioro Miastro od jeziora Narocz - największego jeziora Białorusi. W sumie miasto Miadzioł rozmieszczone w jednej z najpopularniejszych stref do aktywnego albo sanatoryjnego odpoczynku w Białorusi, na odległości w kilka kilometrów od jeziora Narocz.

Tym nie mniej, w mieście Miadzioł jednak jest jedna ważna architektoniczna osobliwość, i tym turystom, którzy przyjechali w Miadzioł dla odpoczynku nad jeziorach, być może nader ciekawie z nią zapoznać się. Mowa idzie o kościele Matki Bożej Szkaplerznej. Dana świątynia została wzniesiona w mieście Miadzioł w 1754 roku. Kościół w mieście Miadzioł posiada nader unikatową, niezwykłą i pozostającą w pamięci powierzchowność. Początkowo ta świątynia wchodziła w skład klasztoru karmelitów, który został założony tu jednocześnie z budową świątyni, w 1754 roku. Wkrótce po przytłoczeniu powstawania 1830 roku, a mianowicie w 1832 roku, klasztor karmelitów w mieście Miadzioł został zniesiony. W 1834 roku tutaj był przestawiony z Mińska unicki kobiecy klasztor. Po likwidacji w 1839 roku unie, klasztor stał się prawosławnym.

W 1921 roku Miadzioł stał się częścią międzywojennej Polski. Klasztor i świątynia zostały zwrócone kościołowi katolickiemu i orderowi karmelitów. Po czym kościół w mieście Miadzioł razem z klasztorem funkcjonowali aż do zakończenia Drugiej Wojny Światowej. Następnie w drugiej połowie 1940-ch kościół i klasztor zostały zamknięte. Budynek świątyni w czasy radzieckie był wykorzystywany pod skład techniki. W 1989 roku świątynię znów zwrócili kościołowi katolickiemu w niezmiernie ciśniętym stanie. Po tym, tutaj znowu wrócili karmelity i zaczął się długotrwały etap przywrócenia świątyni i klasztoru. Na dzisiejszy dzień kościół w mieście Miadzioł już znajduje się w doskonałym, w całości odrestaurowanym stanie. Jednak, pewne pracy jeszcze trwają na terytorium przylegającym do świątyni. Klasztor także funkcjonuje, jednak na razie niezbyt aktywnie: zakonnicy po prostu żyją tu w zgodności ze swoim regulaminem i wykonują rolę zwykłych parafialnych duchownych.

Rządem z kościołem w mieście Miadzioł zachował się także stary klasztorny korpus 18-go wieku i nieduża kamienna dzwonnica, nadana 1920-ch latach. Klasztorny korpus 18-go wieku dobrze zachował się, jednak w nasz czas jest wykorzystywany w charakterze gospodarczej budowy. Sprawa w tym, że w niedawne czasy obok kościoła był zbudowany jeszcze jeden współczesny klasztorny korpus, gdzie teraz i mieszkają zakonnicy a także kładzie się parafialna administracja. Dzwonnica znajduje się w znakomitej kondycji. W całości została przywrócona razem z kościołem w ciągu 1990-ch latach. Zespół architektoniczny klasztoru w mieście Miadzioł na czele z kościołem Matki Bożej Szkaplerznej staje się ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku i nader ciekawą osobliwością Białorusi.

Miadzioł

Miadzioł

Miadzioł

Miadzioł

Miadzioł

Wśród innych osobliwości miasta Miadzioł można wyodrębnić także współczesną cerkiew prawosławną Trójcy Świętej. Ta cerkiew została wzniesiona w mieście Miadzioł już w poradziecki czas. Także niezbędne zaznaczyć, co w mieście Miadzioł są wszyscy niezbędni turystom obiekty podstawowej i infrastruktury turystycznej. Dodatkowo do sklepów różnego profilu, bankomatów, stacji benzynowych, oddziałów poczty i banku tu są także restauracje, kawiarnia i hotele. Po obok tego, tu są wiele miejsc do organizowanego odpoczynku koło wody. Inaczej i być nie mogło, przecież, jak już mówiło się, miasto Miadzioł przyciąga turystów w zasadzie pięknem miejscowej przyrody z dużymi i malowniczymi jeziorami.

Miadzioł

Miadzioł

Miadzioł