Świr - to osiedle w Miadziolskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Osiedle Świr bardzo malowniczo rozmieszczone nad brzegiem jednoimiennego jeziora. Kluczową osobliwością osiedla Świr pojawia się kościół Świętego Nikołaja. Ta nadzwyczajna świątynia początkowo została zbudowana w 1649-53 latach. Jednak w 1903-09 latach kościół w osiedlu Świr bardzo znacznie został dobudowany i przebudowywany. Niezbędne zaznaczyć, co prace, które przeprowadzały się z kościołem w początku 20-go wieku być na tyle poważnymi, co fundamenty i ściany budowy 17-go wieku teraz stawać się tylko niedużą częścią nowej świątyni.

Tym nie mniej, z powagą to, co początkowa świątynia 17-go wieku właśnie został dobudowany, a nie zburzony dlatego, żeby zbudować na jego miejscu nową świątynię. Częściowo dziękując temu, w rezultacie przebudowy początku 20-go wieku w osiedlu Świr pojawiła się bardzo niezwykła, pozostająca w pamięci, zamożnie dekorowana i piękna świątynia, w zewnętrznym urządzeniu której posplatali się mnóstwo stylów architektonicznych i przyjmowań. Jak i liczny inne kościoły i cerkwi Białorusi w czasy radzieckie świątynia Świętego Nikołaja w osiedlu Świr została zamknięta. Zamknęli kościół w 1961 roku. W 1980-ch latach w ścianach kościoła nawet rozmieścili fabrykę po produkcji samochodowych tablic rejestracyjnych. W 1990 roku świątynię zwrócili kościołowi katolickiemu. Następnie była przeprowadzoną konserwacją kościoła. Po zakończeniu rekonstrukcyjnych prac świątynia wznowiła swoje funkcjonowanie. Z tych porów przeszło nie tak i mało czasu, w wejściu którego kościół w osiedlu Świr jeszcze kilka razy naprawiał się i odnawiał się. W nasz czas, przy potrzebie, podobne prace także czasem przeprowadzają się.

Kościół w osiedlu Świr otoczony przez stare kamienne ogrodzenie 19-go wieku, która włącza w siebie także kilka niedużych kaplic i mała gospodarcza budowa. Na terytoria koło kościoła także można znaleźć wystarczająco duży dzwon i rzeźbę w charakterze pogiętego krzyża, poświęconą pamięci o tym czasie, kiedy kościół został zamknięty. Także, całkiem obok kościoła jest budynek byłej plebanii (domy duchownego i parafialnej administracji), zbudowane w początku 20-go wieku. Na dzisiejszy dzień ten budynek wyposażony w nowe urządzenia do pospolitego domu mieszkalnego. Kościół Świętego Nikołaja w osiedlu Świr staje się najwyższym obiektem całej przylegającej miejscowości i widziany z daleka. Ta świątynia (jak i całe osiedle) bardzo pięknie rozmieszczony nad brzegiem jeziora Świr. Przy tym niezwykły wygląd danego kościoła doskonale łączy się z pięknem otaczającej jego przyrody. Kościół w osiedlu Świr staje się ważnymi zabytkami architektury 17-go wieku, bardzo ciekawą osobliwością i kulturalno-historyczną wartością Białorusi.

Świr

Świr

Świr

Świr

Świr

Świr

Świr

Świr

Jednak, oprócz kościoła w osiedlu Świr jest jeszcze cały szereg niedużych osobliwości (z góry na dół dalej na fotkę): drewniany staroobrzędowy kościół Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy, zbudowany w 1906 roku; drewniana cerkiew prawosławna Świętych Cyryl i Metody, zbudowana w niedawne czasy; stare grodzisko (miejsce gdzie kiedyś stał umocniony drewniany zamek) epoki wczesnego feudalizmu; no i wreszcie, nieco godnych uwagi budów końca 19-go - początki 20-go wieków, które mogą zostać zaniesionymi do szeregowego zabudowywania osiedla Świr.

Oprócz tego, koniecznie trzeba zaznaczyć, co w osiedlu Świr są wszystkie elementy podstawowej infrastruktury a także pewne elementy infrastruktury turystycznej. Tak, w uzupełnieniu kilku sklepów różnego profilu, oddziałom banku i poczty, aptece, tu także jest nieduża kawiarnia i nawet hotel. Oprócz tego, jak węższy nie raz wspominało się, osiedle Świr rozmieszczony nad brzegiem dużego i malowniczego jeziora. Takim czynem, osiedle Świr staje się nader pociągającym turystycznym kierunkiem dla podróżnych po Białorusi. Tu doskonale łączą się piękno białoruskiej przyrody, stosunkowo rozwinięta infrastruktura i mnóstwo architektonicznych osobliwości, wśród których jest bardzo stary i niezwykły kościół. Turyści i podróżni po Białorusi mogą z zadowoleniem przeprowadzić tu pewien czas.

Świr

Świr

Świr

Świr

Świr

Świr