Zaświrz - to wieś w Miadziolskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Zaświrz pojawia się kościół Trójcy Świętej. Początkowo dana świątynia została wzniesiona w dalekim 1714 rokowi, i wchodziła w skład katolickiego klasztoru karmelitów, założonego jeszcze wcześniej - w 1697 roku. Kościół na wsi Zaświrz posiada nader monumentalną i pozostającą w pamięci powierzchowność. Obok z kościołem zachowały się ruiny klasztornych korpusów, którymi także byli zbudowane w początku 18-go wieku. Oprócz tego, na terytoria kościoła można spotkać niedużą bramu (pozostała część ogrodzenia nie zachowała się) i taką samą niedużą kapliczkę.

Niedaleko od kościoła na wsi Zaświrz rozmieszczony godny uwagi drewniany budynek, który wygląda jak plebania, jednak w rzeczywistości wykonywało rolę klubu i kina, a zbudowane było tylko w 1930-ch latach. Kościół na wsi Zaświrz rozmieszczony bardzo malowniczo. Od jednej strony do niego przyłącza się las sosnowy, za krótkim okresem którego rozciągnęło się piękne jezioro Świr. No lecz sam kościół rozlokowany pośrodku starego parku. W wsi Zaświrz po prostu wstrząsająco łączy się piękno przyrody i architektury.

Zwięźle opiszemy historię kościoła i klasztoru na wsi Zaświrz. A więc, początkowo po podstawie klasztoru w 1697 roku jego korpusy i kościół byli drewnianymi. Jednak dosłownie za kilka lat było zaczętą budową kamiennego kościoła, który został zakończony w 1714 rokowi. Wtedy zaś byli ustawieni i kamienni klasztorne korpusy. Następnie, po przytłoczeniu powstawania 1830 roku (w wejściu którego zakonnicy po mierze swoich możliwości pomagali powstałym) klasztor karmelitów na wsi Zaświrz, obok z mnóstwem innych katolickich klasztorów na terytoria współczesnej Białorusi, został zamknięty przez carskie władze, a kościół stał się zwykły parafialnym.

Później, po przytłoczeniu powstawania 1863 roku został zamknięty i kościół, lecz budynek świątyni przekazały kościołowi prawosławnemu. Dalej, w wejściu Pierwszej Wojny Światowej w budynkach byłego klasztoru kładł się niemiecki szpital. Przy tym koło klasztoru chowali zmarłych żołnierzy niemieckich (o tym szczegółowiej poniżej). A po Pierwszej Wojnie Światowej, kiedy wieś Zaświrz znalazła się w składzie międzywojennej Polski, budynek miejscowej świątyni zwrócili kościołowi katolickiemu. Po tym pierwszym księdzem, służącym na wsi Zaświrz stał poeta i działacz społeczny Konstanty Stepowicz, bardziej znany pod pseudonimem Kazimir Swajak. Prowadził służby na białoruskim języku (wtedy to było absolutnie unikatowym zjawiskiem), zbierał miejscowy folklor i pisał wiersze.

Dalej, po Drugiej Wojnie Światowej w byłych budynkach klasztoru rozmieściły się szkoła i internat a świątynia została zamknięta. Następnie, stopniowo cały kompleks znalazł się zaniedbany i powoli walił się. Jednak, w 1990 roku budynek świątyni znowu został zwrócony kościołowi katolickiemu, po czym była przeprowadzoną pełną go konserwacją. Do tego czasu, od byłych klasztornych korpusów zachowali się tylko ruiny i ich już nikt przywracać nie stanął. Na dzisiejszy dzień kościół na wsi Zaświrz staje się działającą parafialną katolicką świątynią. On znajduje się w dobrym stanie, jak wewnątrz tak i na zewnątrz. Niewątpliwie, co kościół na wsi Zaświrz staje się bardzo ważnymi zabytkami architektury i ciekawą osobliwością Białorusi.

Zaświrz

Zaświrz

Zaświrz

Zaświrz

Zaświrz

Jak już wspominało się, w wejściu Pierwszej Wojny Światowej w budynkach klasztoru na wsi Zaświrz kładł się niemiecki szpital wojskowy. Przy tym zmarłych żołnierzy niemieckich chowali przed siebie za kościołem. Na dzisiejszy dzień dany pochówek niemieckich żołnierzy czasów Pierwszej Wojny Światowej podtrzymuje się w starannym i urządzanym stanie. W centrum terytorium, na którym wytwarzały się pochówki, jest nieduży pomnik w charakterze trzech krzyży.

Oprócz tego, nader godny uwagi ten fakt, że dane pochówku dochodziły do skutku na terytoria starego sieliszcza epoki wczesnego feudalizmu. Sądząc po wszystkim kościół i klasztorne korpusy w sumie to też rozmieszczone na terytoria tego sieliszcza, przynajmniej częściowo. Podprowadzając sumę trzeba zaznaczyć, co wieś Zaświrz być może bardzo ciekawa dla turystów i podróżnych po Białorusi. Tu panuje piękna atmosfera, a potrząsającego piękna przyroda sąsiaduje z wartościowymi zabytkami architektury z bogatą historią.

Zaświrz

Zaświrz

Zaświrz