Gródek Siemkowski - to wieś w Mińskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Główną, podstawową i właściwie jedyną osobliwością, zabytkiem oraz atrakcją wsi Gródek Siemkowski jest cerkiew prawosławna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ta kamienna świątynia została wzniesiona we wsi Gródek Siemkowski od 1791 do 1802 roku. Styl architektoniczny cerkwi jest przejściowy: od późnego baroku do klasycyzmu. Świątynia na wsi Gródek Siemkowski została pierwotnie zbudowana jako kościół. W 1866 roku, po ostatecznej klęsce kolejnego powstania narodowowyzwoleńczego, kościół został ponownie poświęcony na cerkiew prawosławną. W tym statusie świątynia we wsi Gródek Siemkowski funkcjonowała do połowy lat 60-ch XX wieku. Wówczas cerkiew została opuszczona i zaczęła szybko niszczeć. Pod koniec XX wieku świątynia była już w ruinie. Na szczęście, na początku XXI wieku cerkiew w miejscowości Gródek Siemkowski została odrestaurowana. Jednak pierwotny wygląd świątyni nie został w pełni przywrócony. W szczególności utracono autentyczny fronton o dużej wartości artystycznej i architektonicznej, a główna fasada cerkwi została częściowo zmieniona. Na uwagę zasługuje również fakt, że to właśnie w tej cerkwi w 1888 roku odbył się ślub rodziców Maksima Bahdanowicza, słynnego białoruskiego poety, klasyka literatury białoruskiej, jednego z twórców współczesnego białoruskiego języka literackiego. Dziś cerkiew na wsi Gródek Siemkowski jest utrzymywana w dobrym stanie i w pełni funkcję jako świątynia. Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wsi Gródek Siemkowski to ciekawa osobliwość oraz atrakcja Białorusi, zabytek architektury końca XVIII wieku, a także wartość kulturową i historyczną kraju.

Gródek Siemkowski

Gródek Siemkowski

Gródek Siemkowski