Zasław (Zasłauje) - to miasto w Mińskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi, jedno z najstarszych miast na Białorusi, po raz pierwszy wspomniano w 1127 roku. W mieście Zasław zachowało się kilka bardzo cennych zabytków historycznych, kulturalnych i architektonicznych. Najcenniejszą i najważniejszą z nich jest Katedra Prawosławna Przemienienia Pańskiego. Ta kamienna katedra (sobór) została zbudowana w 1577 roku i znajduje się na terenie starożytnej osady (zamku). Początkowo świątynia była kalwińska, potem katolicka, później unicka, a w końcu prawosławna. W czasie Drugiej Wojny Światowej cerkiew uległa częściowemu zniszczeniu. W 1972 roku świątynia została odrestaurowana i zaadaptowana na muzeum rzemiosła i rękodzieła ludowego. W latach 80-ch XX wieku świątynia została zwrócona cerkwi prawosławnej. Dziś ta świątynia w mieście Zasław jest drugą katedrą mińskiej diecezji Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej.

Ta katedra jest również jednym z najbardziej wyrazistych zabytków architektury obronnej i kultowej, jakie przetrwały do ​​naszych czasów na terenie Białorusi. Dziś ta świątynia jest w doskonałym stanie. Czcigodny wiek, wyjątkowa architektura i historia, a także znakomity stan obecny sprawiają, że Katedra Prawosławna Przemienienia Pańskiego w mieście Zasław jest jednym z najważniejszych zabytków architektury całej Białorusi. Jest to bardzo ważna wartość kulturowa i historyczna oraz wizytówka kraju. Wizyta w katedrze w mieście Zasław jest wpisana w wiele tras wycieczek, świątynia cieszy się również ogromną popularnością wśród turystów indywidualnych i podróżnych. Oprócz katedry, na terenie dawnego zamku (osady) w mieście Zasław znajdują się również wały obronne, rowy i ruiny bramy wejściowej do zamku. Tutaj, w pobliżu świątyni, znajduje się też ciekawy kamienny krzyż i kilka małych współczesnych pomników.

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Inną ważną atrakcją miasta Zasław jest kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ten mały kamienny kościół został zbudowany w mieście Zasław w latach 1774-1799. Kościół znajduje się na centralnym, dawniej targowym placu miasta Zasław. W drugiej połowie XIX wieku świątynia została zamknięta przez władze rosyjskie, później przekazana cerkwi prawosławnej i znacznie przebudowana. Cerkiew prawosławna w budynku świątyni funkcjonowała do 1941 roku. W czasie Drugiej Wojny Światowej kościół w mieście Zasław został poważnie uszkodzony. W 1998 roku świątynia została zwrócona Kościołowi Katolickiemu. Prace konserwatorskie trwały do ​​końca lat 2010-tych. Obecnie kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest w doskonałym stanie i jest ciekawym zabytkiem architektury XVIII wieku, wartością historyczną i kulturową oraz ważnym zabytkiem Białorusi.

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Inną bardzo cenną i ciekawą atrakcją miasta Zasław jest skansen, który oficjalnie nazywa się: Zespół etnograficzny „Młyn”. W tym muzeum na małym placu zgromadzono kilka oryginalnych starych drewnianych budynków z przełomu XIX i XX wieku. Wśród nich są: młyn parowy, stodoła, kuźnia oraz budynek mieszkalny, w którym klienci młyna mogli przenocować. Nawiasem mówiąc, według niektórych informacji młyn w mieście Zasław jest jedynym zachowanym starym drewnianym młynem parowym na Białorusi. Wszystkie te budynki są w bardzo dobrym stanie i są tak utrzymywane. Wewnątrz młyna, stodoły i kuźni znajduje się ekspozycja muzealna, która przybliża zwiedzającym narzędzia, technologie i niektóre artykuły gospodarstwa domowego, które były używane na Białorusi na przełomie XIX i XX wieku. Muzeum Etnograficzne w mieście Zasław może być bardzo interesujące i atrakcyjne dla tych turystów i podróżników, którzy interesują się kulturą i historią Białorusi. Wszystkie budynki wchodzące w skład muzeum są zabytkami architektury i są chronione przez państwo.

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Oprócz wymienionych głównych atrakcji miasta Zasław, jest tu wiele innych dodatkowych atrakcji. Mianowicie: kilka kolejnych muzeów, kilka parków, skwerów lub terenów parkowych, kilka bardzo niezwykłych pomników i monumentów, amfiteatr, wiele bardzo wyrazistych budowli, które można przypisać zwykłym historycznym budynkom miasta Zasław. Wszystkie te zabytki są dość gęsto rozmieszczone w historycznym centrum miasta Zasław, w tym samym miejscu, w którym znajduje się katedra, kościół i muzeum etnograficzne. W sumie zabytki miasta Zasław tworzą unikalną przestrzeń architektoniczną, która jest połączona w prawdziwy rezerwat muzealny.

Historyczny i kulturalny rezerwat muzealny „Zasław” jest wyjątkowym terytorium historycznego centrum starożytnego miasta Zasław z zachowanymi zabytkami architektury i archeologii z X - XX wieków oraz obiektami muzealnymi, które są pod ochroną i/lub zarządzaniem instytucji państwowej o tej samej nazwie. Należy również zauważyć, że Zasław jest dość dużym miastem. Znajdują się tu wszystkie obiekty infrastruktury podstawowej i turystycznej: kawiarnie, restauracje, sklepy, banki itp. Ponadto Zasław znajduje się bardzo blisko Mińska. Z Mińska można bardzo wygodnie dostać się do miasta Zasław zarówno autostradą, jak i koleją. Wiele atrakcji, rozwinięta infrastruktura i dobra dostępność komunikacyjna sprawiają, że miasto Zasław jest bardzo popularnym celem turystów i podróżnych po Białorusi.

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław

Zasław