Horodziej - to miasteczko w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. We wsi Horodziej znajduje się kilka małych atrakcji, zabytków oraz osobliwości, z których część może zainteresować turystów i podróżników. Wymieniamy atrakcje, zabytki i osobliwości wsi Horodziej:

  • prawosławna cerkiew Przemienienia Pańskiego (zbudowana w 1808 roku z drewna, według innej wersji świątynia powstała w 1869 roku, cerkiew znajduje się kilometr od samej wsi Horodziej, w latach 90-tych XX wieku świątynię wyłożono czerwoną cegłą, jednocześnie dobudowano niewielką wieżyczkę do głównej fasady cerkwi);
  • kościół katolicki Świętego Józefa (przebudowany ze stajni w 1925 roku, W 1944 roku świątynia spłonęła, w 1946 roku kościół ostatecznie zamknięto i zaadaptowano na kawiarnię, w 1991 roku świątynię zwrócono wierzącym, do 1993 roku przywrócono kościół, następnie do głównej fasady do świątyni dobudowano dzwonnicę);
  • prawosławna cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (ta nowoczesna świątynia została zbudowana w 2012 roku);
  • pomnik ofiar Holokaustu (położony na obrzeżach wsi Horodziej, w miejscu, w którym latem 1942 roku zginęło ponad tysiąc cywilów);
  • zabytkowy dworzec kolejowy (zbudowany w latach 30-tych XX wieku).

Ponadto we wsi Horodziej znajdują się dwie przydrożne kaplice, kilka pomników poświęconych różnym wydarzeniom historycznym, a także kilka budynków z przełomu XIX i XX wieku, które można przypisać do zwykłej historycznej zabudowy tego miasteczka.

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej

Horodziej