Nowe Nowosiółki - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Głównym zabytkiem historycznym oraz podstawową atrakcją, a też właściwie jedyną osobliwością wsi Nowe Nowosiółki są ruiny kościoła katolickiego. Świątynia ta została zbudowana na wsi Nowe Nowosiółki w drugiej połowie XVIII wieku. Kościół był wystarczająco duży i majestatyczny. Niestety, na początku XIX wieku zawaliła się większość kościoła. Ocalała tylko część ołtarzowa świątyni, która została opuszczona i powoli się niszczyła. Ruiny tej konkretnie mniejszej części kościoła przetrwały do ​​dziś. Po klęsce powstania 1863-64 lat, ocalała ołtarzowa część świątyni została przebudowana i zamieniona na niewielką cerkiew prawosławną. W latach dwudziestych XX wieku, kiedy wieś Nowe Nowosiółki znalazła się w międzywojennej Polsce, świątynię ponownie zamieniono na kościół katolicki. Po Drugiej Wojnie Światowej, w czasach radzieckich, kiedy wieś Nowe Nowosiółki była już częścią BSRR, budynek kościoła we wsi Nowe Nowosiółki służył lokalnemu przedsiębiorstwu rolnemu jako magazyn. I to nawet pomimo tego, że świątynia znajduje się pośrodku starego cmentarza. W naszych czasach budynek kościoła jest pusty i nadal się zawala. Ciekawą atrakcją i osobliwością Białorusi, zabytkiem architektury XVIII wieku, a także kulturalną i historyczną wartością kraju są ruiny kościoła katolickiego we wsi Nowe Nowosiółki.

Nowe Nowosiółki

Nowe Nowosiółki

Nowe Nowosiółki

Nowe Nowosiółki

Nowe Nowosiółki

Nowe Nowosiółki