Siejłowicze - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Głównym zabytkiem historycznym oraz podstawową atrakcją, a też właściwie jedyną osobliwością wsi Siejłowicze jest kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ta mała drewniana świątynia została zbudowana we wsi Siejłowicze w XIX wieku. Istnieje również wersja, że ​​świątynia ta została zbudowana w XVIII wieku jako kościół unicki. W latach dwudziestych XX wieku kościół na wsi Siejłowicze został wyremontowany i odrestaurowany. W czasach radzieckich świątynia nie funkcjonowała. W latach 90-ch XX wieku kościół został odnowiony i ponownie otwarty. Dziś kościół jest w dobrym stanie, teren wokół kościoła jest pięknie zagospodarowany. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Siejłowicze to ciekawa atrakcja i osobliwość Białorusi, zabytek architektury drewnianej XIX wieku, a także wartość kulturową i historyczną kraju.

Siejłowicze

Siejłowicze

Siejłowicze

Siejłowicze