Snów - to miasteczko w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. W mieście Snów zachowało się wiele atrakcji, zwłaszcza jak na takie małe miasteczka. Ponadto wśród atrakcji miejscowości Snów znajduje się wyjątkowy i naprawdę unikatowy zabytek architektury. Tak więc główną atrakcją miasta Snów jest zespół pałacowo-parkowy z pierwszej połowy XIX wieku. Centralnym budynkiem kompleksu jest pałac zbudowany w 1827 roku. Wcześniej w skład zespołu pałacowego wchodziło także wiele innych pomniejszych budowli oraz rozległy park ze zbiornikami wodnymi. Do tej pory prawie wszystkie drugorzędne budynki zespołu pałacowego zaginęły lub w mocno przebudowanej formie zachowały się jako zwykłe budowle wśród innych zabudowań miasteczka. Park jest w ruinie. A oto zbiorniki podobnie jak dwa wieki temu zdobią teren wokół pałacu w miasteczku Snów.

Pałac w mieście Snów jest jednym z największych i najpiękniejszych pałaców na Białorusi. Pałac ten jest często nazywany jednym z najpiękniejszych wcieleń architektury klasycyzmu na Białorusi. Pałac ma 140 metrów długości. W chwili budowy pałac miał około stu pomieszczeń i pokojów. Z historii pałacu w mieście Snów można wyodrębnić następujące kluczowe momenty: pałac został splądrowany w czasie Pierwszej Wojny Światowej; w 1925 roku ostatni właściciel pałacu sprzedał lub wydzierżawił pałac Polskiemu Korpusowi Straży Granicznej (miasto Snów należało wówczas do Polski); potem do 1939 roku w pałacu mieszkali polscy oficerowie, a nawet znajdowało się kasyno; po Drugiej Wojnie Światowej pałac przekazano sowieckim żołnierzom. W drugiej połowie XX wieku w różnym czasie różne organy ścigania wykorzystywały budynek pałacu na różne potrzeby, na przykład na mieszkania, administrację, szpital i do tego podobne.

W latach 2010-tych budynek pałacu pozostał pusty. Obecnie budynek pałacu w mieście Snów nadal znajduje się na bilansie jednej ze struktur władzy. Pałac jest strzeżony, ogrzewany i w razie potrzeby naprawiany, więc nie ulega zniszczeniu, ale też nie jest używany. Pałac jest w dobrym stanie, z zewnątrz pałac w dużej mierze zachował swoją autentyczność. Ale oryginalne układy i wnętrze są prawie całkowicie utracone. Niestety sam pałac i jego okolice są całkowicie zamknięte dla zwiedzających. Turyści mogą zobaczyć pałac tylko z dużej odległości oraz przez ogrodzenie i roślinność. Tak więc zespół pałacowo-parkowy miasteczka Snów jest wybitnym zabytkiem architektury XIX wieku oraz kulturalną i historyczną wartością Białorusi. A jeśli pałac zostanie otwarty dla podróżnych do odwiedzenia, wtedy też stanie się jedną z kluczowych atrakcji turystycznych kraju.

Snów

Snów

Snów

Snów

Kolejną ważną osobliwością miasteczka Snów jest kościół Świętego Jana Chrzciciela. Ten murowany kościół został zbudowany w mieście Snów w 1760 roku. Styl architektoniczny kościoła jest barokowy. W 1866 roku, po klęsce ludowego powstania wyzwoleńczego, kościół został przekazany do Kościoła Prawosławnego i nieznacznie przebudowany. W 1921 roku, kiedy miasto Snów weszło w skład międzywojennej Polski, świątynia została zwrócona Kościołowi Katolickiemu. Kościół w mieście Snów został poważnie uszkodzony podczas Drugiej Wojny Światowej. W drugiej połowie XX wieku świątynia pozostawała w opłakanym stanie i nie była użytkowana. W 1991 roku kościół w mieście Snów został zwrócony wiernym. Świątynia została odbudowana w 1994 roku. Dziś kościół jest w doskonałym stanie i w pełni funkcjonuje jako świątynia. Kościół katolicki Świętego Jana Chrzciciela w mieście Snów jest ważną osobliwością Białorusi, zabytkiem architektury XVIII wieku oraz kulturalną i historyczną wartością kraju.

Snów

Snów

Snów

Snów

Inną ciekawą atrakcją miasta Snów jest cerkiew Świętych Koźmy i Diemiana. Ta murowana świątynia została wzniesiona w mieście Snów, według różnych wersji, w 1836 lub w 1846 roku. Styl architektoniczny cerkwi to klasycyzm. Dziś cerkiew jest w doskonałym stanie i w pełni funkcjonuje jako świątynia. Ciekawą osobliwością Białorusi, zabytkiem architektury XIX wieku oraz kulturalną i historyczną wartością kraju jest cerkiew Świętych Koźmy i Diemiana w mieście Snów.

Snów

Snów

Otóż ​​ostatnią ważną osobliwością miasteczka Snów jest XIX-wieczny zespół dworski. W skład zespołu dworskiego, oprócz centralnego dworu, wchodziło wcześniej wiele drugorzędnych budynków, a także park krajobrazowy. Do dziś zachował się centralny dwór, kilka oficyn i fragmenty parku. Majątek w mieście Snów funkcjonował do 1939 roku. Po Drugiej Wojnie Światowej w budynku dworu ulokowano administrację miejscowego przedsiębiorstwa rolnego, a budynki gospodarcze i drugorzędne zajmowało to samo przedsiębiorstwo. Wówczas wiele budynków dworskich kilkakrotnie zmieniało przynależność resortową. Obecnie dwór w miasteczku Snów nie jest użytkowany, jest pusty i choć powoli ale ulega zniszczeniu. Oryginalne wnętrza już dawno zaginęły. Niemniej w tej chwili budynek dworu jest nadal w dość mocnym stanie. Oprócz pałacu, kościoła i cerkwi, majątek w miasteczku Snów jest zabytkiem architektury, wartością kulturalno-historyczną i osobliwością Białorusi.

Snów

Snów

Miasteczko Snów jest dość dużą osadą, chociaż wcześniej miało status wsi. W mieście Snów znajduje się wiele obiektów infrastruktury turystycznej i wszystkie elementy podstawowej infrastruktury. Oprócz sklepów o różnym profilu, oddziałów banków, aptek i innych, jest tu dom kultury, kilka małych muzeów, kilka skromnych hoteli, kilka centrów fitnessu i kilka kawiarni. Wszystkie te obiekty infrastrukturalne, wraz z licznymi atrakcjami, wśród których znajduje się unikalny pod względem wartości i architektury pałac, tworzą w miasteczku Snów znakomity klimat turystyczny. Należy również dodać, że miasteczko Snów położone jest w regionie Białorusi o największej koncentracji atrakcji i zabytków architektury. Tutaj, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, można znaleźć wiele innych ciekawych atrakcji turystycznych. Z tych wszystkich powodów Snów to świetne miejsce na małą weekendową wycieczkę.

Snów

Snów

Snów

Snów

Snów

 

Szkice Napoleona Ordy, Snów:

Szkice Napoleona Ordy, Snów